آزمون خودشناسی: چقدر با گذشت هستید؟

تحریریه گروه ترجمه تعاون پرتال

 

ما گاهی اوقات به دشواری می توانیم این سه واژه “تو را می بخشم.” را به زبان آوریم. آزمون زیر را انجام دهید تا بفهمید آستانه گذشت شما چقدر هست.

سپس ادامه مقاله را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه می توانید از فواید گذشت داشتن به نفع خود بهره برید.

زمان هایی وجود دارد که بخشیدن و گذشت کـــردن کار زیاد مشکلی می شود؛ زمانی که به احساس ما صدمه می خانومند، عصبانی می شویم و یا در حق ما کار اشتباهی می کنند.

افزایش مواقع هم کسانی را که نمی توانیم ببخشیم، از نزدیک ترین افراد به ما هستند.

همسر، دوست، والدین و … کسانی که می دانند چگونه ما را تحریک کنند.

آیا گذشت داشتن، یکی از ویژگی های روزمره شمهست و یا موضوعی هست که متداوم از شما دور می ماند؟

آزمون زیر را انجام دهید و سپس در ادامه روش های باگذشت انجام گرفتن را، به صورتی که روابط تان را تحکیم کند و احساس آرامش کنید، بیاموزید.

آزمون

۱- منزل شما در یک خیابان شلوغ واقع انجام گرفته هست و یک نفر متداوم خودروی خود را جلوی خانه شما پارک می کند و شما مجبور می شوید، خودرویتان را تعداد خیابان دورتر از منزل تان پارک کنید. آیا شما:

الف- برای او یادداشت تندی گذاشته و به او اعتراض می کنید و همچنین مقابل خانه تان را طوری مسدود می کنید که دیگر کسی در آنجا نتواند خودروی خود را پارک کند؟

ب- یادداشتی مودبانه گذاشته و از او می خواهید که در مکانی دیگر خودروی خود را پارک کند؟

ج- به این موضوع اهمیتی نمی دهید و بدون هیچ ناآسودهی وسایل خریدتان را از درون خودرو که تعداد خیابان دورتر پارک کـــرده اید، به خانه می آورید و از پیاده روی هم لذت می برید.

۲- پس از یک جرو بحث حسابی با همسرتان، آیا:

الف- گوشی او را در چاه توالت انداخته تا درسی به او داده باشید؟

ب- از خانه بیرون می روید تا کمی پیاده روی کنید و تایمی آرام انجام گرفتید می توانید مسائل را از زاویه دید همسرتان نیز ببینید؟

ج- با وجود اینکه خشم تان را در اعماق وجودتان مخفی کـــرده، طوری رفتار می کنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده هست.

۳- آیا باور دارید که همه آقام، ارزش فرصتی مجدد را دارند؟

الف_ مسلما خیر

ب- گاهی. به فرد و شرایط موجود بستگی دارد.

ج- متداوم!

۴- بهترین دوست تان روز تولدتان با شما تماس نمی گیرد و شما احساس ناآسودهی می کنید. سپس:

الف- صبح روز بعد یک پیام تند برای او می فرستید و به دوستی هفت ساله تان پایان می دهید.

ب- از آنجایی که در این هفت سال، روز تولدتان را فراموش نکـــرده بود، تعجب کـــرده و با او تماس می گیرید تا ببینید آیا حالش نیکو هست و مشکلی ندارد.

ج- از اینکه به اندازه کافی دوست نیکوی نیستید، خودتان را سرخانومش می کنید.

۵- یک نفر از آشنایان تان که شما را رنجانده، از طریق ارسال پیام عذرخواهی می کند. شما:

الف- از او می خواهید دیگر با شما تماس نگیرد و برای متداوم او را از ذهن تان بیرون می کنید.

ب- به او می گویید نیکو هست که از این ماجرا هر دو درس بگیرید و در فردا رفتار بهتری با همدیگر داشته باشید.

ج- به او می گویید که به عذرخواهی نیازی نیست و همچنان به دوستی تان ادامه می دهید.

۶- یکی از دوستان نیکو تان، پلن دو نفره تان را برای بار چهارم در این ماه، کنسل می کند. شما:

الف- دیگر به تماس های فردا او پاسخ نخواهید داد و دوستی با او را پایان می کنید.

ب- شرایط او را می پذیرید اما دیگر برای فردا هیچ پلن ای نمی گذارید.

ج- ناآسودهی تان را به او نشان نمی دهید و تاریخ دیگری برای قرار ملاقات تعیین می کنید.

۷- یکی از همکاران تان در جلسه کاری یکی از ایده های شما را به عنوان پیشنهادهای خودش مطرح می کند. شما: 

الف- به محض اینکه جلسه پایان انجام گرفت، با او به تندی برخورد کـــرده و او را به دزدیدن ایده تان، متهم می کنید.

ب- با او یک جلسه غیرحتمی می گذارید و به او توضیح می دهید که در فردا چنین رفتارهایی را دیگر تحمل نکـــرده و با او برخوردی جدی خواهید داشت.

ج- پیش خود فکر می کنید، شاید او هم عقیده شما را داشته و زودتر بیان کـــرده هست.

نتیجه آزمون

چنانچه اکثر پاسخ هایتان از نوع الف هست

شما متداوم برای عدالت می جنگید و هر کس در حق شما خطایی کـــرد، می خواهید بلافاصله از او انتقام بگیرید.

حتی ممکن هست از او به انجام گرفتت کینه به دل بگیرید. عدم سازش با دیگران می تواند آسایش شما را برهم خانومد و انتقام، آرامش را از شما دور کند.

در روزهای دشوار به خودتان یادآور شوید که بخشیدن دیگری برای وجودتان صلح و آرامش درونی به همراه دارد.

با شرکت در کلاس های مدیتیشن می توانید مهربانی و عشق ورزیدن را بیاموزید و حتی افرادی را که با شما درگیر می شوند، ببخشید.

چنانچه اکثر پاسخ هایتان از نوع ب هست

تایمی متقاعد می شوید که با شما منصفانه رفتار نانجام گرفته هست، می توانید آرامش خود را حفظ کنید و با واکنش های سریع، وضعیت موجود را بدتر نکنید.

غالب اوقات انتخاب عاقلانه ای کـــرده و موضوعی را که پیش آمده هضم کـــرده و سعی می کنید از موقعیت پیش آمده هستفاده کـــرده و تجربه ای کسب کنید.

هرگز به دلیل این وضعیت دست به غرولند نزده و پرخاشگرانه رفتار نمی کنید.

چنانچه اکثر پاسخ هایتان از نوع ج هست

در طبیعت شما اثری از خشونت و خشم وجود ندارد و به دادن فرصت مجدد به دیگران اعتقاد دارید.

اما گاهی اوقات این حد از بخشندگی می تواند به شما صدمه بخانومد.

شما به جای اینکه در مورد مشکل پیش آمده صحبت کنید، ترجیح می دهید از نظر احساسی صدمه ببینید، اما چیزی نگویید.

این روش دیگران را متوجه رفتارهای غیرمنصفانه شان با شما نمی کند و یک چرخه منفی همچنان در خانومدگی تان به وجود خواهد آمد.

گذشت ویژگی نیکوی هست اما با آرامش و مهربانی مراتب دلخوری تان را اعلام کنید.

روش های باگذشت بودن

بخشندگی، قدرت وجود فرد را نشان می دهد و شهامت در این خصوص، پذیرفتن اتفاق پیش آمده و عبور کـــردن از کنار آن هست.

اگر توانایی بخشیدن و فراموش کـــردن را ندارید اما می خواهید این ویژگی را در خود پرورش دهید ۴ راهنمایی زیر به کارتان خواهد آمد:

۱- از همدلی به عنوان روشی برای تمرین دلسوزی در موقعیت های دشوار یا زمانی که احساس می کنید در حق تان اشتباه انجام گرفته هست، هستفاده کنید.

عمیقا به حرف های فردی که باعث ناآسودهی تان انجام گرفته گوش دهید تا مسائل را از دید او ببینید و بهتر شرایط را درک کنید.

۲- دلسوزی نسبت به خود را بیاموزید و از احساس بد ناشی از رفتار ناآسوده کننده دیگران خود را محافظت کنید.

به جای کینه ورزی و انتقام یاد بگیرید، چگونه آرام بمانید و جسم و روح خود را زیاد از این آزار ندهید.

۳- زمانی که توانستید بر ناآسودهی و رنجشی که متحمل انجام گرفتید غلبه کنید، از این فرصت هستفاده کـــرده و احساس خود را بهتر تحلیل و در نهایت درک کنید.

همچنین وضعیت به وجود آمده را بدون سرخانومش دیگران بررسی کنید. آرام بنشینید و بگذارید خشم تان به تدریج پایان شود و تایمی آرام انجام گرفتید، می توانید تصمیم های بهتری بگیرید.

۴- در پلن های مدیتیشن عشق و محبت شرکت کنید. این تمرین ها شما را قادر می سازد، دیگران را افزایش دوست داشته باشید و به آسودهی بپذیرید.

با انجام دادن این نوع مدیتیشن به آرامش درونی دست یافته و هنگام آزردگی ها، آسوده تر دیگران را می بخشید و در شرایط پراضطراب از نظر روحی متعادل باقی می مانید.

 

نوشته آزمون خودشناسی: چقدر با گذشت هستید؟ اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.