آزمون خودشناسی

تحریریه گروه ترجمه تعاون پرتال

 

عزت نفس

شواهد نشان داده هست که عزت نفس بالا یکی از ویژگی های حیاتی موفقیت در خانومدگی هست.

این موضوع ابتدا در دهه ۱۹۶۰ در مدارس مطرح انجام گرفت و محققان به این نتیجه رسیدند که کودکان، موفقیت شان را زیاد از داشتن هوش و توانایی عقلی به عزت نفس بالای شان مدیون هستند.

از آنجایی که کودکان دارای عزت نفس بالا، نسبت به خود احساس نیکوی دارند می توانند روابط و عملکـــرد بهتری داشته باشند و معلمان هم متداوم تلاش می کنند که این ویژگی را در کودکان افزایش دهند.

اما تحقیقات در خصوص موضوعات روانشناسی زیاد مشکل هست زیرا درهرشرایطی متغیرهای زیادماری وجود دارد که می تواند اثرات متفاوتی روی فرد و در نتیجه موضوع مورد تحقیق بگذارد که به صورت حتم مساله عزت نفس بالا و ارتباط آن در موفقیت دانش آموزان نیز دستخوش چنین اثراتی انجام گرفت تاجایی که محققان به این نتیجه رسیدند که برای اثبات دقیق این موضوع به تحقیقات افزایشی نیاز هست و سرانجام پس از سال ها تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدند که عزت نفس در کنار هوش و آگاهی فرد را به موفقیت می رساند.

در حقیقت کودکان زمانی که از آنها با جدیت خوهسته می انجام گرفت کاری را به نیکوی انجام دهند و پس از تکمیل کار تشویق می انجام گرفتند نسبت به کودکانی که به دلیل بالابردن عزت نفس شان، در خصوص هر عملکـــردی، حتی ضعیف، تشویق می انجام گرفتند بهتر عمل می کـــردند.

زیرا کودکان گروه دوم به دلیل اینکه در هر حال تشویق می انجام گرفتند و کسی از آنها توقع خاصی نداشت انگیزه ای برای موفقیت نداشتند. عزت نفس بالا و توانایی وآگاهی، لازم و ملزوم یکدیگرند.

عزت نفس زیاد بالای بدون منطق ممکن هست علامت عدم تطبیق فرد با مسائل خانومدگی اش باانجام گرفت.

همه ما کسانی را می شناسیم که با وجود نقص ها و محدودیت های شان بازهم تصور می کنند بی نظیرند.

این نوع عزت نفس، تدافعی نام دارد و افرادی که به این توهم گرفتارند می توانند بدترین شکست هایشان را موضوعی مثبت تلقی کنند و خود را در معرض شکست های افزایش قرار دهند.

از طرفی افراد با عزت نفس زیاد پایین، حتی با داشتن موفقیت های عالی بازهم دچار اضطراب و افسردگی هستند و نمی توانند نسبت به خود و خانومدگی شان احساس نیکو و نگاه خوش بینانه ای داشته باشند.

اگر هم به آنها ویژگی های نیکو شان را متذکر شوید معتقدند که این ویژگی ها واقعی نیست.

این افراد برتصویر افراد با عزت نفس تدافعی که نمی توانند هشدارات منفی در مورد خود را تایید کنند، هر نوع موضوع مثبت در وجود خود را نمی پذیرند.

به نظر می رسد کسانی که از عزت نفس میانه رویی برخوردارند در بهترین حالت و وضعیت هستند.

زیرا آنها در عین حال که نسبت به خود احساس نیکوی دارند می توانند نقص هایشان را هم تایید کنند و در جهت رفع آنها بکوشند.

عزت نفس شما چگونه هست؟

با پاسخ دادن به آزمون زیر می توانید میزان عزت نفس تان را محک بخانومید.

هر سوال را با دقت مطالعه کنید و با توجه به راهنمای زیر به پاسخ هایتان امتیاز دهید.

راهنمایی

به هر سوالی که گرایش مثبت دارند به طریق زیر پاسخ و امتیاز دهید:

هرگز = ۱ ،   به ندرت = ۲ ،   خیلی کم =۳ ،  گاهی اوقات = ۴ ،  تاحدی = ۵  ، افزایشتایم ها = ۶ ، متداوم=۷

در مورد سوال هایی که گرایش منفی دارند باید از امتیازدهی معکوس هستفاده کنید. یعنی:

هرگز=۷ ،  به ندرت = ۶  ، خیلی کم= ۵  ،  گاهی اوقات = ۴  ، تاحدی= ۳  ، افزایش تایم ها= ۲  ،  متداوم= ۱

سوال های منفی این آزمون: ۱، ۲ ، ۵ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۳۹ و ۴۰

امتیازهایتان را جمع کـــرده و طبق جدول زیر درصد امتیازتان را به دست آورید:

امتیاز                     درصد

۲۶۰                       ۸۵

۲۴۴                       ۷۰

۲۲۷                       ۵۰

۲۱۰                       ۳۰

۱۹۴                        ۱۵

پرسش ها

۱- اگر آقام واقعا مرا بشناسند دیگر به من اهمیتی نمی‌دهند.

۲- عملکـــرد دیگران بهتر از من هست.

۳- من خودم را جذاب می دانم.

۴- در ارتباط با دیگران از اعتماد به نفس نیکوی برخوردار هستم.

۵- هرکاری را که شروع کنم به شکست منتهی می شود.

۶- آقام واقعا دوست دارند با من هم صحبت شوند.

۷- خود را فرد زیاد لایقی می دانم.

۸- اطرافیانم از بودن من در کنارشان خوشحال می شوند.

۹- می توانم روی دیگران اثر نیکوی بگذارم.

۱۰- اگر بخواهم دوستان و روابط جدیدی پیدا کنم ، می دانم که می توانم.

۱۱- فکر می کنم که زشت هستم.

۱۲- فرد زیاد کسل کننده ای هستم.

۱۳- در کنار غریبه ها مضطرب و عصبی می شوم.

۱۴- می دانم هر چیزی را که بخواهم به سرعت یاد می گیرم.

۱۵- نسبت به خودم احساس نیکوی دارم.

۱۶- از خودم خجالت می کشم.

۱۷- خودم را از دیگران پایین تر می دانم.

۱۸- دوستانم مرا آدم جالبی می دانند.

۱۹- شوخ طبع هستم.

۲۰- از خودم و شخصیتم عصبانی هستم.

۲۱- از ملاقات با افراد تازه احساس آرامش می کنم.

۲۲- احساس می کنم که دیگران از من باهوش ترند.

۲۳- خودم را دوست ندارم.

۲۴- می دانم می توانم بر مشکلاتم غلبه کنم.

۲۵- تعدادان دوست داشتنی نیستم.

۲۶- دوستانم برایم ارزش زیادی قایل هستند.

۲۷- متداوم می ترسم در نگاه دیگران احمق به نظر بیایم.

۲۸- احساس می کنم فردی عالی هستم.

۲۹- می توانم به خودم تکمیلا اعتماد داشته باشم.

۳۰- تایمی دور و برم شلوغ می شود، می خواهم که فرار کنم.

۳۱- از اینکه عقایدم را در جمع مطرح کنم خجالت می کشم.

۳۲- انسان نیکوی هستم.

۳۳- فکر می کنم که اگر می توانستم مثل دیگران باشم ، احساسم نسبت به خودم بهتر می انجام گرفت.

۳۴- افزایش مواقع مجبور مجبور می شوم کارهایی را که دوست ندارم انجام دهم.

 ۳۵- مطمئن هستم که دیگران دوستم دارند.

۳۶- دیگران تلاش می کنند کنار من بمانند.

۳۷- از پس انجام دادن هرکاری بر می آیم.

۳۸- من به توانایی دیگران زیاد از خودم اعتماد دارم.

۳۹- دست و پا چلفتی هستم.

۴۰- ایکاش یک نفر دیگر بودم.

نتیجه آزمون و تحلیل آن

اگر از این آزمون کاهش از ۳۰ درصد بدست آوردید باید گفت که عزت نفس پایینی دارید. بدون شک حق دارید که نسبت به خود احساس نیکوی داشته باشید و اینکه همه آقام از این حق برخوردارند.

شما که مشغول خواندن این سطور هستید نشان می دهید که می خواهید به فرد بهتری تبدیل شوید و می توانید با افزایش دادن آگاهی و شهامت به این امر حیاتی دست پیدا کنید.

به صورت حتم فراموش نکنید که برای اینکه نسبت به خودتان احساس نیکوی داشته باشید مجبور نیستید فرد تکمیل و بی عیب و نقصی باشید.

هیچ کس در دنیا تکمیل نیست. برای بالا بردن عزت نفس، فهرستی از توانایی هایتان یادداشت کنید و نظر اطرافیان تان را هم جویا شوید و هر زمان که نسبت به خود و قابلیت هایتان دچار تردید انجام گرفتید، این فهرست را با صدای بلند بخوانید.

حتی می توانید تردیدهایتان را به عامل یادگیری تبدیل کنید. هرگاه متقاعد انجام گرفتید کاری را نمی توانید از پیش ببرید، کار دیگری را شروع کنید و هرگز تسلیم نشوید.

اگر هم جمع امتیازهایتان در حد متوسط هست باید گفت شما می دانید که نواقصی در وجودتان هست و باید آنها را برطرف کنید.

نکته جالب اینکه افراد با عزت نفس متوسط به علت اینکه دوست دارند اطرافیان شان زیاد از خودشان مورد توجه قرار بگیرند دوستان زیاد و گاه وفاداری را پیدا می کنند.

اما متاسفانه افرادی که عزت نفس زیاد پایینی دارند به طور تکمیل از دیگران قطع رابطه می کنند. 

امتیاز بالاتر از ۷۰ درصد نشان می دهد عزت نفس پوشالی تان شما را به دردسر خواهد انداخت. بهتر هست با کمک یک مشاور ویژگی های واقعی خود را بشناسید.

منبع

برگرفته از کتاب آزمون های خودشناسی اثر لوئیس اچ. جاندا  

 

نوشته آزمون خودشناسی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.