ارتباط و تعامل خانوم و شوهر در خانه

ورود به قلب همسر گفتگو با همسر رفتار محبت آمیز بی‌عاطفه بودن آقا ارتباط خانوماشویی

رفتار و نوع گفتار در محیط خانواده و به خصوص بین خانوم و آقا در تحکیم روابط خانوماشویی و آرامش بخشی خانومدگی مشترک نقش زیاد حیاتیی دارد.برخی زمان ها به دلیل مخالفت با درخوهست های خانوم شوهر احساس ناآسودهی و نارضایتی به وجود می آید.

نسرین صفری: بهتر هست رفتارهای خود را زیر ذره بین بگذارید و آنها را بررسی کنید. رفتارهای خود و همسرتان را زیر سؤال ببرید و کم و کهستی‌ها و قوت ارتباط‌‌‌تان را مشاهده کنید. جایی که دشوار گرفته‌اید ملایم شوید و جایی که سست برخورد کـــرده‌اید کمی محکم تر.

به نقل سلامت نیوز، یکی از خوانندگان ایران بانو نوشته هست: محبت همسرم نسبت به من کم انجام گرفته هست با آنکه متداوم انتظارات خودم را نادیده گرفته‌ام و خوهسته‌های او را اجابت کـــرده‌ام، اما با این حال متداوم متهم به بی‌عاطفه بودن و نامهربانی هستم، دائماً می‌گوید خانومانگی نمی‌دانی! معمولاً ناسازگاری می‌کند و مشاجره‌ای راه می‌اندازد با آنکه اغلب واکنش من سکوت و گذشت هست اما دائماً از او خواهش می‌کنم از دست من ناآسوده نباانجام گرفت و معمولاً او را تنها می‌گذارم تا اذیت نشود، این وضعیت موجب ناآسودهی‌ام انجام گرفته هست لطفاً مرا راهنمایی کنید:

پاسخ:

علت باج دادن زیاد شما به چه دلیل هست؟ دلیل قاطعانه عمل نمی‌کنید و مدام در حال خواهش کـــردن از او هستید. این حالت شما حالت رخوت و یکنواختی در همسرتان ایجاد می‌کند و او را منبع قدرت و اقتدار می‌شناساند. اندکی از این موضع پایین آیید و درخوهست‌های خود را در عین مهربانی، قاطعانه بیان کنید. بهتر هست رفتارهای خود را زیر ذره بین بگذارید و آنها را بررسی کنید. رفتارهای خود و همسرتان را زیر سؤال ببرید و کم و کهستی‌ها و قوت ارتباط‌‌‌تان را مشاهده کنید. جایی که دشوار گرفته‌اید ملایم شوید و جایی که سست برخورد کـــرده‌اید کمی محکم تر.

سکوت و گذشت متداوم نیکو نیست، به هنگام بروز مشکل موقعیت‌تان را تغییر دهید و در مقابل رفتارهای تکراری او بی‌توجهی نشان دهید. گاهی بحث، به معنای مرا ببین هست، پس برای ترک رفتار اشتباه بهتر هست آن رفتار را نبینید و فقط با یک اشاره و ابراز ناآسودهی از کنار آن بگذرید. اما در فرصتی که منطقی هست و گوش شنوا دارد انتظارات خود را بیان کنید؛ باز اگر موجب ناآسودهی انجام گرفت ختم مسأله کنید و ادامه ندهید، بی‌شک بی‌توجهی کـــردن، تنبیهی بزرگ برای ایشان معنا می‌شود. اگر چه لازم هست در مقابل رفتارهای مثبت همسرتان، هرگز بی‌تفاوت نباشید.

ابراز احساسات کنید و برای با هم بودن تلاش کنید؛ نترسید غرورتان زیر سؤال نمی‌رود بلکه رفع کدورت می‌شود و خانومدگی‌تان دوام می‌یابد. حتی زمان‌هایی که با بی‌لطفی همسرتان مواجه می‌شوید به جای ناآسوده انجام گرفتن، رفتاری متضاد داشته باشید در آغوشش بگیرید، موهایش را نوازش دهید و… زیاد اصرار به ادامه ارتباط نداشته باشید فقط ارتباط گرمی که حس مثبت انتقال می‌دهد، کافی هست.

سعی کنید یکنواختی خانومدگی‌تان را از بین ببرید و تنوع ایجاد کنید. برای بهبود افزایش رابطه‌تان بهتر هست زبان عشق همسرتان را بشناسید. در ابراز عشق به دانسته‌های خود اکتفا نکنید بهتر هست به طور مستقیم از او بپرسید چه نوع ابراز محبتی را دوست دارد، منظورش از بی‌عاطفه بودن شما چیست و رفتارهای خانومانه مورد نظرش چیست و…علاقه‌مندی‌های همسرتان را بدانید و برای خوشحال کـــردن او دست به کار شوید. شاید گفتار شیرین و پیامک‌هایی که بوی رفاقت و دوستی می‌دهند باعث تحریک عاطفه همسرتان شود. از این فرصت‌ها می‌توانید برای ایجاد محبت و صمیمیت هستفاده کـــرده و باب ورود به قلب همسرتان را باز کنید و متعاقب آن در مورد مسائل خانومدگی‌تان شروع به گفت‌و‌گو کنید.

منبع/سلامت نیوز

نوشته ارتباط و تعامل خانوم و شوهر در خانه اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.