افراد تاب آور چه خصوصیات اخلاقی دارند

شرایط دشوار شرایط دشوار تحمل دشواری تاب آوری افراد تاب آور

تاب آوردن در شرایط دشوار نوعی مهارت هست. افراد تاب آور خصوصیات ویژه ای دارند که اغلب در شرایط دشوار دیده می شود. تحمل این افراد زیاد بالهست آن ها با همه جور موقعیتی خود را وفق داده و از سازگاری بالایی برخوردار هستند. در ادامه با ویژگی های این افراد آشنا خواهید انجام گرفت.

محمود قاسمی: خانومدگی مدرن با تغییر و تغییرات سریع، پیچیده و گاه مهار نانجام گرفتنی، نیاز انسان به مهارت های انعطاف پذیری و مدیریت شرایط را دو تعدادان کـــرده هست. یکی از این مهارت ها، تاب آوری هست.

تاب آوری چیست؟

واژه تاب‌آوری را می‌توان توانایی بیرون آمدن از شرایط دشوار یا تعدیل آن، تعریف کـــرد. در واقع تاب‌آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن ، مقاومت و تحمل شرایط دشوار و پر خطر هست که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فایق می آید بلکه طی آن و با وجود آن، قوی تر نیز می‌شود. تاب‌آوری درباره کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلال نمی‌شوند از این رو شاید بتوان نتیجه‌گرفت که مواجه انجام گرفتن با خطر، شرط لازم برای کسب تاب آوری هست اما شرط کافی نیست. عوامل تاب‌آور باعث می‌شود فرد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطرزا، ظرفیت‌های خود را در دست یابی به موفقیت و رانجام گرفت کشف کند و از این چالش و آزمون به عنوان فرصتی برای توانمند کـــردن خود بهره جوید.

ویژگی های تاب آوری

تاب‌آوری پنج ویژگی حیاتی دارد:

۱- تاب‌آوری روندی پویا و دینامیک هست نه یک وضعیت ثابت.

۲- تاب‌آوری، موقعیتی هست یعنی رفتاری سازگارانه در یک موقعیت ممکن هست در موقعیت دیگر ناسازگار باانجام گرفت.

۳- تاب‌آوری محصول تعامل ویژگی‌های شخصیتی و ذاتی با فاکتورهای محیطی هست.

۴- تاب‌آوری در موقعیت هایی که تعدادین خطر وجود دارد، پیچیده تر هست.

 ۵- تاب‌آوری می‌تواند آموختنی باانجام گرفت.

 

عوامل حمایتی تاب‌آوری

عوامل حمایتی که به تاب‌آوری منجر می‌شود، عبارت هست از:

الف) عوامل کودکی مانند خلق و خوی مثبت و توان اجتماعی.

ب) عوامل خانوادگی شامل والدین حمایت کننده و تعیین قواعد به صورت همسان.

ج) عوامل اجتماعی، مانند روابط مثبت با افراد بزرگ سال حیاتی، محیط مدرسه حمایت کننده

ویژگی‌های افراد تاب‌آور

۱ – احساس اعتماد به نفس و کارآمدی که اجازه می‌دهد با موفقیت چالش‌های خانومدگی را پشت سر بگذارند.
۲- موضع گیری فعال در برابر یک مشکل یا مانع.
۳- توانایی نگاه به مشکل به عنوان مسئله ای که می‌توانند آن را کند و کاو کنند، تغییر دهند، تحمل کنند یا مجدد به طریق دیگر حل کنند.
۴- داشتن صفاتی از قبیل سردشواری، مقابله و خلق و خوی و احساسات مثبت.

شرایط دشوار شرایط دشوار تحمل دشواری تاب آوری افراد تاب آور

روش های ایجاد تاب آوری در خود

روابط خود را گسترش دهید: روابط خود را با اعضای خانواده، فامیل، دوستان یا سایرین گسترش دهید و مستحکم کنید. دریافت کمک و حمایت از کسانی که به فرد علاقه مندند و به نقل کردان شان گوش می‌دهند، تاب‌آوری را تقویت می‌کند.

به سوی دنبال‌های خود حرکت کنید: به جای تمرکز بر تکالیفی که به نظر غیرقابل دسترسی هستند به سمت اهداف واقعی حرکت کنید. از خود بپرسید «امروز چه کاری می‌توانم انجام دهم که به حرکت من در راهی که می خواهم طی کنم، کمک می کند».

به فرصت‌ها به عنوان موقعیتی برای یافتن خود نگاه کنید: زیادی از افراد در حالی که رویدادهای ناگوار و شرایط دشوار را تجربه کـــرده اند، گزارش هایی از داشتن احساس خودارزشمندی فزاینده و معنویت رانجام گرفت یافته را بیان کـــرده اند.

چشم انداز امیدوارانه را برای خود حفظ کنید: چشم اندازی خوش بینانه شما را قادر می‌سازد انتظار وقایع نیکو را در خانومدگی داشته باشید و به جای نگرانی از آن چه از آن می ترسید، سعی کنید آن چه را که دوست دارید و می‌خواهید، تصور کنید. اعتقاد به فردا بهتر، احساس امید و دنبالمندی و باور به این که می‌توانید خانومدگی و فردا خود را کنترل کنید، تاب آوری شما را به نحو شگفت انگیزی ارتقا می دهد.

تغییر را به عنوان بخش جدایی ناپذیری از خانومدگی بپذیرید: پذیرفتن رویدادهایی که نمی‌توان آن‌ ها را تغییر داد، به شما کمک می کند تا بر رویدادهایی که قابل تغییرهستند، تمرکز کنید.

خود را به عنوان فردی ارزشمند و قابل احترام و توانمند بشناسید: بی قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آن‌ها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و کتمان نکـــردن آن‌ها دو فایده برای شما دارد. نخست این که می توانید با شناخت درست نقاط ضعف خود و با واقع بینی، آن ها را برطرف کنید. دوم این که اگر این ضعف ها قابل برطرف کـــردن نیستند، با پذیرش و کنار آمدن با آن ها اعتماد به نفس، خود ارزشمندی و در نهایت سلامت روان خود را افزایش دهید.

احساس کفایت اجتماعی را در خود پرورش دهید: مهارت‌ها و راهبردهای اجتماعی شامل مهارت‌های گفت و گو، جرئت‌مندی و شنیدن صدای دیگران و احترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران را در خود پرورش دهیدو با دیگران همدل شوید. برقراری رابطه توام با احترام متقابل و با دیگران موجب به هم پیوستگی اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی می شود و تاب آوری شما را در برابر دشواری ها افزایش می دهد.

 

صحبت پایانی با والدین

به نوجوانان و جوانان اجازه دهید در شرایط دشوار قرار گیرند. تاب آوری خود به خود ایجاد نمی‌شود مگر این که فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه پذیری کاهش، حداکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده فردی و محیطی بالقوه به کار گیرد. بنابراین از این که فرخانومدتان در شرایط دشوار قرار گیرد، نترسید. اجازه بدهید خانومدگی را تجربه کند. آن ها به زودی باید به شکل تکمیلا مستقل از پس خانومدگی شان برآیند.

*دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی

 

نوشته افراد تاب آور چه خصوصیات اخلاقی دارند اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.