افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی

خوشبینی و سر سردشواری از عواملی هستند که باعث بهبود کیفیت خانومدگی و افزایش طول عمر در افراد می شوند. سلامت روان و آرامش در خانومدگی حاصل این طرز تفکر  افراد خوش بین می باانجام گرفت.

به نقل کرد محققان، سردشواری و سماجت و خوش بینی علل اصلی طول عمر زیاد هستند.

به نقل رویدادنگار مهر، محققان برای بررسی نشانه های طول عمر ۹ ناحیه روستایی در جنوب ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند. هزاران نفر از ساکنان این مناطق بالای ۹۰ سال عمر داشتند.

مطالعه بر روی ۲۹ نفر ۹۰ تا ۱۰۱ سال انجام انجام گرفت.

درحالیکه این افراد مسن از لحاظ سلامت فیزیکی نسبت به اعضای جوان تر خانواده شان ضعیف تر بودند، اما سلامت روان بهتری داشتند.

دکتر دیلیپ جسته، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «حیاتی ترین موضوعات یافت انجام گرفته در مطالعه ما مربوط به خصوصیات منحصربه فرد مرتبط با سلامت روان بهتر این جمعیت روستایی بود که عبارت بود از مثبت اندیشی، اخلاق کاری، سماجت و پیوند قوی با خانواده، دین و زمین.»

عشق به زمین به انجام گرفتت در بین این جمعیت آشکار بود.

به نقل کرد محققان، «عشق انها به محل خانومدگی و زمین شان یک موضوع مشترک در بین همه شان بود که خانومدگی شان را دنبالمند می کـــرد. اکثر آنها در خانه و بر روی زمین هایشان کار می کـــردند.»

محققان همچنین دریافتند افراد زیاد مسن در مقایسه با اقوام خود در سنین ۵۰ تا ۷۹ سال دارای مهارت های تصمیم گیری و اعتمادبه نفس افزایشی بودند.

جسته در ادامه می افزاید: «این تناقض در افزایش سن نشان می دهد که سلامت و منطق با افزایش سن بهتر می شود حتی اگر سلامت جسمی کاهش شود.»

منبع/مهر

نوشته افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.