انتقاد به منع به‌کارگیری «زبان اشاره» در مدرسه‌های هستثنایی

آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی رویدادگزاری ایسنا با اکرم سلیمی، مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران به بهانه روز جهانی ناشنوایان هست که به صحبت درباره مصائب و مشکلات این گروه و انتقاد جدی به ممنوعیت هستفاده از «زبان اشاره» در مدرسه‌های هستثنایی پرداخته هست.

تا زمانی که آواها ابزار ارتباط نانجام گرفته‌اند هیچ فرقی با دیگران ندارند، اما تا کلام به میان می‌آید، پاسخ آن‌ها تنها «سکوت» هست و این مکان همان سرآغاز مشکلات «ناشنوایان» هست.

به نقل کرد روان‌شناسان و متخصصان، شیوه رفتار اعضای خانواده و جامعه با کودک ناشنوا، در رانجام گرفت عاطفی، سازگاری اجتماعی، آمادگی تعلیم مهارت‌های زبانی و تحصیل او زیاد حیاتی و تعیین‌کننده هست. خانواده و اجتماع با پذیرش واقع بینانه مشکل فرد ناشنوا باید در راه پرورش هستعدادها و توانایی‌های او یاری‌اش دهند.

تاکنون از خود پرسیده‌ایم که ارتباط موجود در جامعه با این قشر  چه قدر صحیح و منطقی هست؟ مگر نه اینکه یکی از حیاتی‌ترین اهداف تعلیم ناشنوایان، اجتماعی کـــردن آن‌ههست؟ آیا به عنوان پدر و مادر ناشنوا، معلم ناشنوا، دوست ناشنوا یا عضوی از جامعه، با خود اندیشیده‌ایم که ناشنوایان به این دنبال دست یافته‌اند و اگر نه علت چیست؟
به یقین، یکی از عوامل دست نیافتن مربیان ناشنوا و نیز خود ناشنوایان به این دنبال، نقص ارتباطی موجود در رفتارههست؛ بنابراین، نادرستی ارتباط‌ها، روند اجتماعی انجام گرفتن ناشنوایان و به تبع آن، تعلیم و تربیت آنان را خدشه‌دار کـــرده هست.

به بهانه «روز جهانی ناشنوایان» با اکرم سلیمی، مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران درباره مصائب و مشکلات این گروه گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

ممنوعیت هستفاده از زبان اشاره در تعلیم و پرورش هستثنایی

تعلیم و پرورش هستثنائی کشور هیچ کاری برای دانش آموزان ناشنوا انجام نداده هست

سلیمی با تاکید بر آنکه ناشنوایان در ایران در مضیقه‌های متعدد قرار دارند، گفت: هستفاده از زبان اشاره در حال حاضر به طور کلی در مدارس تعلیم و پرورش هستثنائی ایران کنار گذاشته انجام گرفته هست.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه تعلیم و پرورش هستثنائی کشور هیچ کاری برای دانش آموزان ناشنوا انجام نداده هست، گفت: اگر یک کودک ناشنوا را با یک کودک شنوا مقایسه کنیم، طبیعتا دایره لغت ناشنوایان نسبت به شنوایان زیاد محدودتر هست و به همین دلیل تعلیم و پرورش هستثنائی وظیفه دارد این دایره لغت را جایگزین کند.
مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران تصریح کـــرد: انتظار نداریم تعلیم و پرورش هستثنائی کتاب جداگانه‌ای برای ناشنوایان تالیف کند،‌ اما نیاز هست یک کتاب علاوه بر تعلیم‌هایی که به دانش آموزان عادی داده می‌شود حداقل در زمینه ادبیات فارسی ویژه ناشنوایان تالیف شود.

سلیمی افزود: تایمی زبان ادبیات فارسی افراد ناشنوا تکمیل  و دایره لغات آن‌ها گسترش یابد طبیعتا درک آن‌ها نسبت به سایر دروس هم بالاتر خواهد رفت،‌ اما متاسفانه هنوز تعلیم و پرورش هستثنائی این مسائل را نمی‌پذیرد.

 

زبان اشاره

 

هستفاده از زبان اشاره در مدارس هستثنائی غیرقانونی هست

وی ادامه داد: با اینکه ایران به عضویت کنوانسیون جهانی معلولان در آمده و در این کنوانسیون آمده هست که «زبان اشاره» باید به حتمیت شناخته شود اما هنوز در ایران هستفاده از این زبان در مدارس تعلیم و پرورش هستثنائی غیرقانونی هست؛ این در حالی هست که زبان اشاره زبان حتمی ناشنوایان هست.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران ادامه داد: یکی از دلایلی که مجید قدمی، مدیر سازمان تعلیم و پرورش هستثنائی کشور در توجیه عدم هستفاده از زبان اشاره در مدارس هستثنائی مطرح می‌کند آن هست که می‌خواهند تلاش ‌کنند تا فرد ناشنوا خارج از مدرسه بتواند با افراد عادی ارتباط برقرار کند، این در حالی هست که زبان اشاره هیچ مغایرتی با آن ندارد که اگر فرد ناشنوا آن را بداند و از آن هستفاده کند و دیگر نتواند با سایر افراد جامعه ارتباط برقرار کند.

سلیمی افزود: زبان اشاره ارتباط فرد ناشنوا با دیگران را تسهیل می‌کند؛ زیرا این زبان، زبانی هست که حتی انسان‌های نخستیه هم از آن هستفاده می‌کـــردند و حتی امروزه افراد عادی هم در صورت عدم تسلط به زبان سایر کشورهای دنیا با هستفاده از اشارات مفاهیم خود را منتقل می‌کنند،‌ اما متاسفانه مدیر سازمان تعلیم و پرورش هستثنائی کشور این مساله را نمی‌پذیرد.

وی همچنین عنوان کـــرد: با آنکه ممنوعیت زبان اشاره در سازمان تعلیم و پرورش هستثنائی اجرایی می‌شود اما مدیر این سازمان این مساله را نپذیرفته و زیر بار این سیهست نمی‌رود به طوری که هر بار از آن‌ها در این رابطه سوال می‌کنیم به صآسوده می‌گویند «زبان اشاره در این مدارس هستفاده می‌شود» در حالی که من حاضرم هر کس را که می‌خواهید به مدارس هستثنائی ببرم و به آن‌ها ثابت کنم که دانش آموزان این مدارس به علت منع انجام گرفتید هستفاده از زبان اشاره حتی جرات هستفاده از آن را هم ندارند و حتی معلمان این مدارس هم به این زبان تسلط ندارند.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران ادامه داد: مدیر سازمان تعلیم و پرورش هستثنائی کشور اگر ادعا می‌کند که زبان اشاره در این مدارس به هستفاده می‌شود، اعلام کند که تعداد درصد از معلمان مدارس ناشنوایان به زبان اشاره تسلط دارند؟

سلیمی با تاکید بر آنکه بهترین زبان تعلیم به ناشنوایان زبان اشاره هست و پایان دنیا جز کشور ایران این مساله را پذیرفته هست، گفت: با تلاش‌هایی که با سازمان بهزیستی کشور داشته‌ایم توانسته‌ایم این موضوع را در لایحه ابداًحی حمایت از حقوق معلولان بگنجانیم و به حتمیت بشناسیم که امیدواریم هر چه زودتر این لایحه به تصویب رسیده و زبان اشاره در کشور به حتمیت شناخته شود.

وی افزود: اگر زبان اشاره در کشور به حتمیت شناخته شود، زیادی از مشکلات ناشنوایان حل خواهد انجام گرفت.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران در ادامه به عدم وجود «رابط ناشنوا» در کشور نیز اشاره کـــرد و گفت: در سازمان بهزیستی و سازمان تعلیم و پرورش هستثنایی رابطی به عنوان رابط ناشنوایان نداریم، به صورت حتم در سازمان بهزیستی یک نفر به عنوان کارشناس ناشنوایان وجود دارد اما عملا فردی به عنوان رابط ناشنوایان در این سازمان تخصصی وجود ندارد که بخواهد به این افراد ارائه خدمت کند.

سلیمی در ادامه با بیان آنکه ناشنوایان دارای معلولیت پنهان بوده به همین دلیل همواره مظلوم واقع می‌شوند، گفت: این دسته از معلولان کشور حتی مستمری سازمان بهزیستی که به معلولان تعلق می‌گیرد را دریافت نمی‌کنند، زیرا نخستویت پرداخت مستمری به معلولین جسمی و یا سایر گروه‌های معلولان هست که دارای معلولیت آشکار هستند، این در حالی هست که باری که فرد ناشنوا تحمل می‌کند زیاد سنگین‌تر از باری هست که سایر معلولان به دوش می‌کشند، زیرا سایر معلولان حداقل توانایی برقراری ارتباط و بیان مشکلات خود را دارند.

به نقل کرد سلیمی، شیوع ناشنوایی میان خانومان و آقاان یکسان بوده و میزان شیوع این معلولیت در بین خانومان و آقاان ایرانی نیز  تقریبا یکسان هست.

وجود حدود یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در کشور

تعلیم و پرورش هستثنایی آمار قبولی نابینایان در کنکور را به جای قبولی ناشنوایان اعلام می‌کند

وی همچنین گفت: هم اکنون حدود یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در کشور وجود دارند.

به نقل کرد وی، مدیرعامل انجمن ناشنوایان ایران تفکیک ناشنوایان و کم‌شنوایان از یکدیگر به دشواری صورت می‌گیرد، زیرا هیچ فردی به صورت ناشنوای مطلق نداریم.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران در ادامه به میزان تحصیلات دانشگاهی در میان ناشنوایان نیز اشاره کـــرد و گفت: همواره آمارهایی از طریق سازمان تعلیم و پرورش هستثنائی در خصوص میزان قبولی ناشنوایان در دانشگاه‌ها اعلام می‌شود که به صورت حتم این درصدها در خصوص میزان قبولی نابیناییان هست نه ناشنوایان و من نمی‌دانم دلیل در تعلیم و پرورش هستثنائی آن‌قدر همه چیز را با هم قاطی می‌کنند.

مشکلات عدیده ناشنوایان در زمینه تعلیم

پوشش غربالگری شنوایی توسط بهزیستی صد در صد نیست

سلیمی افزود: زیادی از نابینایان دارای تحصیلات عالیه هستند، این در حالی هست که زیادی از ناشنوایان در زمینه تعلیم مشکلات جدی دارند، زیرا تعلیم ارتباط مستقیم با برقراری ارتباط داشته و ناشنوایان ایران در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی در خصوص میزان هستفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا برای ناشنوایان نیز گفت: ورود تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه ناشنوایی در ایران هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و گسترش نیافته هست.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران در خصوص وضعیت غربالگری‌های شنوایی که توسط سازمان بهزیستی کشور انجام می‌شود نیز گفت: وضعیت غربالگری‌های شنوایی که توسط بهزیستی به انجام می‌رسد بد نیست و آمارهایی که در این خصوص ارائه می‌شود نیز تا حدودی صحیح هست، اما هنوز نتوانسته‌اند پایان کشور را پوشش دهند و نقاط دورافتاده همچنان از این غربالگری‌ها محروم هستند.

سلیمی در ادامه با تاکید بر آنکه غربالگری برای پیشگیری نبوده بلکه برای تشخیص هست،‌ گفت: برای پیشگیری بهترین راه انجام آزمایش‌های ژنتیک هست و باید بتوانیم انجام این آزمایش‌های را قبل از ازدواج اجباری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر شنوایی جزء آزمایش‌های ژنتیک نیست و در این آزمایش‌های افزایش به مواردی همچون سندرم دان و … تاکید می‌شود این در حالی هست که جنین نوزاد ناشنوا برخلاف سایر معلولیت‌ها قابل شناسایی نیست و ناشنوایی تنها معلولیتی هست که نمی‌توان آن را در دوران بارداری تشخیص داد و به این ترتیب اجازه سقط قانونی به مادر نیز داده نخواهد انجام گرفت.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران  در پایان عنوان کـــرد: سازمان بهزیستی کشور باید این مسائل را در نظر گرفته و  آزمایش‌های ژنتیکی قبل از ازدواج را اجباری کند و از آن غافل نشود.

 

نوشته انتقاد به منع به‌کارگیری «زبان اشاره» در مدرسه‌های هستثنایی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.