انواع درد – تعاون پرتال

 

می توان با اطمینان خاطر گفت که زیادی از ما خواهان درد نیستیم. با این وجود، درد یکی از  حیاتی ترین ابزارهای ارتباطی بدن هست. برای مثال تصور کنید، اگر شما دستتان را روی گاز داغ قرار دهید و هیچ دردی را احساس نکنید، چه روی می دهد. درد یکی از راه ههست که بدنتان می گوید یک جای کار می لنگد و نیاز به توجه دارد.

اما درد چه ناشی از نیش خانومبور باانجام گرفت و چه ناشی از هستخوان شکسته و یا چه بیماری طولانی مدت، یک احساس ناخوشایند و تجربه احساسی هست. درد عوامل متعددی دارد و آقام به روش های مختلف و متفاوتی به آن پاسخ می دهند. دردی که شما با آن مدارا می کنید ممکن هست برای فرد دیگر قابل تحمل نباانجام گرفت.

گرچه تجربه درد از فردی به فرد دیگر متفاوت هست، اما این امکان مقدور هست تا انواع مختلف درد را طبقه بندی کنیم. در این مکان به مرورکلی انواع مختلف درد و اینکه چه عاملی بین آن ها وجه تمایز ایجاد می کند، می پردازیم.

درد حاد و درد مزمن

روش های مختلفی برای گروه بندی درد وجود دارد. یکی از این روش های تفکیک آن ها به دو گروه درد مزمن و درد حاد هست. درد حاد معمولا ناگهانی ایجاد می شود و مدت زمان احساس چنین دردی محدود هست. اغلب آسیب رسیدن به بافت مثل هستخوان، عضلات یا ارگان ها موجب بروز چنین دردی می شود و اغلب با نگرانی و دلواپسی های احساسی همراه هست.

درد مزمن نسبت به حاد تداوم افزایشی دارد و عموما نسبت به درمان دارویی مقاوم هست. درد مزمن معمولا با بیماری طولانی مدت ، مثل بیماری ورم مفاصل و هستخوان ها در ارتباط هست. در برخی موارد مثل فیبرومیالژیا ، یکی از مشخصه های تعیین کننده بیماری هست. درد مزمن می تواند حاصل بافت آسیب دیده باانجام گرفت، اما اغلب اوقات نشان دهنده آسیب دیدگی در سلول عصبی هست.

هردو درد حاد و مزمن می توانند باعث ناتوانی و تضعیف فرد شوند حالت ذهنی فرد را تحت تاثیر قرار دهند و یا توسط حالت ذهنی فرد تحت تاثیر قرار گیرند. اما ماهیت درد مزمن انسان را افزایش مستعد گرفتاری با پیامدهای روانی مثل افسردگی و اضطراب می کند؛ این حقیقتی هست که اکنون وجود دارد و به نظر می رسد در برخی موارد مداوم باانجام گرفت. هسترس روانی با هم می تواند درد را تانجام گرفتید کند.

حدود هفتاد درصد از بیماران مبتلا به درد مزمن که از طریق داروی ضد درد درمان انجام گرفته اند، بخشی از وضعیتی را تجربه کـــرده اند که درد ناگهانی نام دارد. درد ناگهانی به تانجام گرفتید درد اشاره می کند حتی هنگامیکه فرد در حال هستفاده مرتب از داروی ضد درد باانجام گرفت. این درد گاهی اوقات می تواند خود به خود  باانجام گرفت یا از طریق حادثه به ظاهر حیاتیی مثل افتادن از روی تخت شروع شود و گاهی اوقات ممکن هست حاصل دارو درمانی باانجام گرفت که پیش آز آنکه زمان دوز بعدی برسد از اثر دارو کهسته می شود.

دیگر روش های طبقه بندی درد

اغلب مواقع درد براساس نوع آسیبی که موجب احساس درد می شود، طبقه بندی می شود. دو گروه بندی به درد هایی اطلاق می یابد که آسیب دیدگی بافت  و آسیب دیدگی سلول عصبی عامل احساس درد هستند.  آسیب دیدگی بافت، همچنین درد ناشی از گیرنده هی درد نام دارد و آسیب دیدگی سلول عصبی؛ درد نوروپاتیک نام دارد. گروه سوم به دردی اطلاق می شود که سرچشمه روانی دارد. دردی هست که تحت تاثیر عوامل روانی قرار دارد. درد روانی، اغلب ریشه جسمی (آسیب دیدگی بافت یا آسیب دیدگی سلول عصبی) دارد اما درد ایجاد انجام گرفته توسط آن آسیب دیدگی بواسطه عواملی مانند ترس، افسردگی، هسترس یا نگرانی افزایش یافته یا به درازا می کانجام گرفت. در برخی موارد، درد از وضعیت روانی نشات می گیرد.

همچنین درد بواسطه نوع بافتی که درگیر هست یا بواسطه بخشی از بدن که متاثر انجام گرفته هست، گروه بندی می شود. برای مثال، ممکن هست درد به درد ماهیچه یا مفصلی اشاره کند؛ یا ممکن هست دکتر در مورد درد در ناحیه سینه یا پشت بپرسد.

به برخی از انواع دردها به عنوان سندروم اشاره می شود. برای مثال،سندروم درد عضلانی فاسیایی به دردی اشاره می کند که از طریق نقاط ماشه ای واقع در عضلات بدن شروع می شود. فیبرومیالژیا نمونه ای از آن هست.

درد ناشی از آسیب رسیدن به بافت

اکثر دردها ناشی از آسیب رسیدن به بافت هست. درد از آسیب رسیدن به بافت های بدن شروع می شود.این آسیب رسیدن می تواند برای هستخوان، بافت نرم یا ارگان ها صورت بگیرد. آسیب دیدگی بافت بدن می تواند به علت ابتلا به بیماری مثل سرطان باانجام گرفت و یا به علت صدمه دیدن فیزیکی مثل هستخوان شکسته انجام گرفته یا قطع انجام گرفته باانجام گرفت.

دردی که شما تجربه می کنید ممکن هست درد مبهم، درد تیز و منقطع یا ناآسودهی ناشی از زخم باانجام گرفت. این درد می تواند متایمی و یا مداوم باانجام گرفت. ممکن هست تایمی لبخند می خانومید یا حرکت می کنید احساس کنید دردتان تانجام گرفتید می یابد. گاهی اوقات نفس عمیق کشیدن درد را تانجام گرفتید می کند.

درد ناشی از آسیب دیدگی بافت می تواند انجام گرفتید باانجام گرفت. برای مثال آسیب دیدگی های ورزشی مثل پیچ خوردگی مچ پا و آسیب های در رفتگی انگشت شست پا اغلب حاصل آسیب دیدگی بافت نرم هست؛ یا می تواند مزمن باانجام گرفت، مثل آرتروز و سردردهای مزمن. برخی درمان های دارویی مثل پرتو درمانی برای بیماران سرطانی نیز می توانند منجر به صدمه دیدن بافت شوند که درد را به وجود می آورند.

درد ناشی از آسیب عصبی

عملکـــرد سلول  های عصبی به مانند سیم های الکتریکی هست که  سیگنال ها را منتقل می کنند. این سیگنال ها شامل انتقال سیگنال های درد از مغز  به بدن و یا از اندام به مغز هست. آسیب رسانی به مغز می تواند با روشی که آن سیگنال ها انتقال می یابند مداخله پیدا کند و منجر به سیگنال های دردی بشوند که ناهنجار و غیرعادی هستند. برای مثال، ممکن هست شما درناحیه ای احساس سوختگی کنید که به آن جا هیچ حرارتی نرسیده هست.

سلول های عصبی می توانند از طریق بیماری های مثل دیابت یا ضربه جسمی مورد آسیب واقع شوند. برخی داروهای شیمی درمانی ممکن هست منجر به آسیب رسانی به سلول های عصبی شوند. همچنین  آسیب های عصبی می توانند ناشی از سکته یا ابتلا به ویروس ایدز باانجام گرفت. دردی که ناشی از آسیب دیدگی عصبی باانجام گرفت می تواند حاصل آسیب رسیدن به سیستم عصبی مرکزی باانجام گرفت که نخاع و مغز را در برمی گیرد؛ یا می تواند از آسیب رسیدن به سلول های عصبی محیطی حاصل شود. سلول های عصبی محیطی به آن هایی نقل کرد می شود  که در محیط بدن هستند و سیگنال هایی را به سیستم عصبی مرکزی ارسال می کنند.

دردی که ناشی از آسب دیدگی سلول های عصبی، نوروپاتی یا بیماری عصبی باانجام گرفت، اغلب با احساس سوخانوم سوخانوم انجام گرفتن و سوزش توصیف می شود. برخی آقام آن را به عنوان شوک عصبی تعریف می کنند. برخی دیگر آن را به عنوان پین ، سوخانوم یا احساس تیرکشیدن تعریف می کنند. برخی آقام مبتلا به آسیب دیدگی سلول عصبی اغلب به تماس و حرارت خیلی حساس می شوند. تنها تماس اندک مانند تماس با ملحفه تخت می تواند شروع کننده درد باانجام گرفت.

درد نوروپاتیک افزایش مزمن هست. نمونه های از دردهایی که به واسطه آسیب دیدگی سلول عصبی وجود آمده اند شامل موارد زیرهست:

سندروم درد مرکزی: این سندروم از درد مزمنی که از آسیب رسیدن به سیستم عصبی مرکزی نشات می گیرد، ایجاد انجام گرفته هست. آسیب می تواند از طریق سکته،MS ، تومور و تعدادین حالات دیگر ایجاد شود. دردی که معمولا همیشگی هست و شاید انجام گرفتید باانجام گرفت می تواند بخش بزرگی از بدن را تحت تاثیر بگذارد و یا به نواحی کوچکتری مثل دست ها و پاها محدود شود. اغلب تحرک، لمس، احساسات و تغییرات  دمایی می تواند درد را وخیم کند.

سندرم درد ناحیه ای پیچیده: این سندروم درد مزمنی هست که می تواند آسیب جدی را  به دنبال داشته باانجام گرفت. این وضعیت مانند سوزش دایمی هست.ممکن هست در ناحیه درد برخی ناهنجاری ها مثل تعریق، تغییر در رنگ پوست یا تورم دیده شود.

درد نوروپاتیک محیطی دیابتی: این درد ناشی از تخریب سلول های عصبی در قسمت های مختلف بدنهست که به دلیل دیابت اتفاق افتاده هست. افراد مبتلا به دیابت ممکن هست انواع درد ها از قبیل کرختی، سوزش و یا گزگز انجام گرفتن را تجربه کنند.

زونا و دردهای ناشی از ویروس هرپس:  زونا عفونت ویروسی هست که از طریق همان ویروس آبله مرغان ایجاد می شود. اگزما و درد مرتبط با آن که می تواند ناتوان کننده باانجام گرفت، روی یک طرف بدن به موازات راه سلول عصبی روی می دهد. درد ناشی از ویروس هرپس ، درد عصبی انجام گرفتید رایجی هست که تا افزایش از یک ماه طول می کانجام گرفت.

درد عصبی عصب سه قلو:  این وضعیت موجب درد حاصل از التهاب سلولهای عصبی صورت هست. درد انجام گرفتید و آرام به گونه ای توصیف انجام گرفته هست که می تواند در لب ها، جمجمه، پیشانی، چشم، بینی، لثه ها، گونه و چانه یک طرف صورت روی دهد. درد می تواند با لمس ناحیه تحریک شود و یا با حرکت کـــردن تانجام گرفتید شود.


ترجمه انجام گرفته از وبسایت: www.webmd.com

نوشته انواع درد – تعاون پرتال اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.