اوزون درمانی در درمان بیماری ام اس از زبان دکتر تارات

اوزون درمانی ام اس دکتر تارات

ازون از طریق ۱۳ روش گوناگون روی سیستم ایمنی بدن و فعالیت های Hypersensitivity تاثیر می گذارد که این ۱۳ روش عبارت اند از:

۱- اوزون درمانی باعث زیاد انجام گرفتن سلول های سفید در خون انسان می شود. سلول های سفید در برابر عوامل خطرآفرین مانند ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و سرطان از انسان حفاظت می نمایند. آنجائیکه سلول های سفید نمی توانند در فقدان اکسیژن به درستی فعالیت نمایند، توانایی خود را در از بین بردن مهاجمین از دست داده و حتی قادر نخواهند بود در مقابل سلول های سالم و نرمال نیز مقاومت کنند.

۲- در حضور اکسیژن به حد قابل توجهی میزان اینترفرون افزایش پیدا می کند. اینترفرون ها پروتئین های کروی هستند که کلیه بخش های دستگاه ایمنی بدن را سازماندهی می کنند. برخی از آنها توسط سلول های آلوده به ویروس ها به وجود می آیند. این پروتئین های کروی سلول های سالم تزدیک به هم را از بروز احتمال آلودگی آگاه می سازد. بطوری که به نوبه خود آنها بصورت سلول های غیر مجزا ارائه انجام گرفته و باعث مهار تکثیر ویروس می گردند . اینترفرون ها توسط سلول های سفید خون و همچنین در بافت پیوندی و ماهیچه ها بوجود می آیند . میزان اینترفرون گاهاً می تواند از ۴۰۰ تا ۹۰۰ درصد به واسطه ازون‌ درمانی افزایش یابند . قابل اهمیت اینکه اینترفرون ها در کنترل سلول های فاگوستیک ( بیگانه خوار ) نقش حیاتیی را ایفا می کنند.

۳- ازون‌ درمانی موجب تولید فاکتور نکروز بافت تومور ( TNF ) می شود . هنگام رانجام گرفت یک تومور در بدن TNF تولید می شود . هر چه توده تومور بزرگ تر باانجام گرفت ، میزان تولید بافت آقاگی تومور نیز افزایش می یابد . زمانیکه یک تومورتحت فرآیند متهستازی قرار می گیرد ( منتشر می شود) سلول های شکسته و به وسیله خون و لنف به قسمت های دیگر بدن منتقل می شوند.

این روند سبب می شود که تومور در جای دیگری در بدن را برای اقامت انتخاب کند. این سلول های سرطانی به دلیل تولید TNF به منظور مقاومت در برابر تومور اصلی ، شانس کاهشی برای رانجام گرفت دارند. زمانیکه تومور به وسیله عمل جراحی از بین می رود ، میزان TNF به طور چشمگیری کاهش می یابد و به این ترتیب تومور های جدید از بافت به ظاهر سالم نمود پیدا می کنند.

۴- ازون‌ درمانی موجب ترشح IL 2 میگردد. Interleulcin 2 یکی از پایه های دستگاه ایمنی بدن می باانجام گرفت که بوسیله T-helper ترشح می شود . در فرآیندی معروف به به خود انگیزشی ، IL-2 به گیرنده ای بر روی T-helper ملحق انجام گرفته و سبب تولید افزایش IL-22 می گردد.کاربرد عمده آن ترغیب Lymphocytes باعث تفاوت ، تکثیر و آشکار سازی افزایش سلول هایی مانند سلول های زیر می باانجام گرفت : T-helper ، suppressors cytotoxicts,T- ، T-delayeds ، T-memory.

۵- ازون‌ درمانی با کاهشین تمرکز بر روی باکتری ها آنها را نابود می کند . اثر بخشی متابولیسم اکثر باکتری ها بطور میانگین یک از هفدهم کارآمدی متابولیسم مهست . به همین علت، اکثراً قادر نیستند از عمده تولید آنزیم های آنتی اکسیدانت قابل مصرف مانند کاتالاز برآیند. نکته قابل توجه اینکه گونه های زیاد کمی از باکتری ها وجود دارند که می توانند در محیطی متشکل از ۲ درصد ازون‌ درمانی خانومدگی کنند.

۶- ازون‌ درمانی در مقابل هرگونه قارچ کاربرد عالی دارد که می توان candida albicans سازگانی، پای ورزشکاران (آلودگی پا)، کپک ها، کپک سفید، مخمر ها می شود.

۷- ازون‌ درمانی یکی از بهترین ویروس کش ها به شمار می رود . همانطور که پیش از این اشاره نمودیم ازون‌ درمانی بطور مستقیم در پی ذرات ویروسی می رود حساس ترین قسمت ویروس نسبت به اکسیداسیون سیستم تولید مثل آن می باانجام گرفت که چگونگی ورود ویروس ها را به داخل سلول نشان می دهد . با غیر فعال سازی این ساختار، ویروس به ناچار از بین می رود . سلول هایی که از قبل آلوده انجام گرفته اند نسبت به ازون‌ درمانی دارای ضعفی طبیعی می باشند.

۸- ازون‌ درمانی عنصری ضد نئوپلهستیک به شمار می رود. این به آن معنهست که ازون‌ درمانی مانع رانجام گرفت بافت جدید می گردد، زیرا تقسیم سریع سلول ها ، مسئولیت آنها را در برابر تولید آنزیم های لازم جهت حفاظت از خودشان در برابر ازون‌ درمانی سلب می کند. بطوریکه سلول های سرطانی به گونه ایی هستند که به سرعت تجزیه می شوند ، اما در مجاورت با ازون‌ درمانی این تقسیم بندی به طرز حیرت آوری متوقف می شوند.

۹- ازون‌ درمانی پلاک های شریانی را اکسیده می کند . ازون‌ درمانی پلاک های موجود در تصلب شرایینو دشوار انجام گرفتگی سرخرگ ها را از بین می برد و این بدان معنهست که ازون‌ درمانی باعث پاکسازی رگهای باریک و حتی ضخیم می گرددو این روند امکان اکسایش بهتر بافت را در ارگان های ناقص فراهم میکند.

۱۰- ازون‌ درمانی انعطاف پذیری و تغییر پذیری سلول های قرمز خون را افزایش می دهد . زمانی که به یک سلول قرمز خونی زیر میکروسکوپ نگاه می کنیم سلول را به شکل یک دیسک مشاهده می نمائیم . در مویرگ ها جائیکه آنها اکسیژن را جمع کـــرده ( شش ها ) و آن را آزاد می کند ( بافت ) این دسک ها تا جایی کش می ایند که به شکل یک چتر یا بیضی نمود می یابند . این فرآیند به عیور آنها در رگ های کوچک کمک کـــرده و مبادله ازون‌ درمانی را کارآمدتر می سازد.

اوزون درمانی ام اس دکتر تارات
۱۱- ازون‌ درمانی عملکـــرد چرخه اسید سیتریک را تسریع می نماید. این فرآیند که به عنوان چرخه Kerp یا چرخه TCAA شناخته انجام گرفته هست گام زیاد حیاتیی در گیلکولیز کربوهیدرات برای انرژی محسوب می شود. این فرآیند در میتوکندری سلول اتفاق می افتد. در نهایت آنچه رخ می دهد تبدیل مقدار افزایشی از انرژی ذخیره انجام گرفته در گلوکز می گردد.

۱۲- ازون‌ درمانی سیستم آنزیم آنتی اکسیدانت را کارآمدتر می سازد. سلول ها با افزایش تولید آنزیم های محافظ خود نسبت به فشار اکسیداتیو سودمند واکنش نشان می دهد.

۱۳- ازون‌ درمانی مواد پتروشیمی را تجزیه می کند. این مواد شیمیایی توانایی بوجود آوردن مشکلات زیادی را بر دستگاه ایمنی بدن داشته و همچنین می توانند موجب آلرژی و یا وخیم تر انجام گرفتن آنها شوند. بطوریکه این مواد عامل تعیین کننده ای در سلامت انسان محسوب می شوند.

نوشته اوزون درمانی در درمان بیماری ام اس از زبان دکتر تارات اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.