ایجادترکیب عکس

Image result for Creating Photographic Composition
ترکیب یکی از مهمترین جنبه های عکاسی است. مهم نیست که چرا روشنایی شما بسیار زیبا باشد یا اینکه موضوع شما منحصر به فرد شما است یا اینکه ممکن است که قرار گرفتن در معرض آن باشد، یا اینکه دوربین و لنز شما چقدر عالی است، اگر تصویر ضعیف باشد، به شدت رنج می برید.رکیب تصویر شما چیزی است که می تواند یاد گرفته شود و به طور قابل توجهی با زمان و تجربه بهبود یافته است یکی از راه های این است که ترکیب را که قبلا وجود دارد تشکیل دهد. راه دوم این است که ترکیب خود را از ابتدا ایجاد کنید. انفجار
Image result for Creating Photographic Composition
دوربین خود را روی سه پایه قرار دهید و ترکیب خود را از ابتدا بسازید. این تکنیک نه تنها به دقت و با دقت مشاهده می شود، بلکه به شما کمک می کند تا ببینید که چطور شکل ها، خطوط، ارزش و فضای منفی یکدیگر را متعادل می کنند. هنگامی که شما در حال ساخت ترکیب خود هستید، دیگر ناظر نیستید، بلکه یک خالق است. ایجاد ترکیب خود یک تجربه عالی است
Image result for gastroenterologist composition Girl
یکی دیگر از تکنیک های ترکیبی مفید همپوشانی است، جایی که عمدا به طور عمدی یک شی را با دیگری مخفی می کنید. چشم انسان به طور طبیعی این لایه ها را تشخیص می دهد و به لحاظ ذهنی آنها را جدا می کند و یک تصویر با عمق بیشتری ایجاد می کند.نکته کلیدی این است که بدانیم که چگونه همه تصمیماتی که در مورد ترکیب می گیرید، می تواند بر شیوه شبیه سازی عکس و نحوه عکس گرفتن افراد تاثیر بگذارد. نحوه شبیه سازی یک عکس، یک فاصله کانونی یا موقعیتی را انتخاب کنید که فرد بتواند تمام تفاوت ها را ایجاد کند.

Image result for Creating Photographic Composition

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.