بارداری با روش میکرواینجکشن (ICSI)

 بارداری و روش میکرواینجکشن (ICSI)

اگر چه این درمان زیاد از دو دهه هست هستفاده می شود اما هنوز روش میکرواینجکشن یک روش درمان ناباروری آقاان در نظر گرفته می شود. با میکرواینجکشن، یک اسپرم تک به طور مستقیم به یک تخمک تزریق می شود.

روش میکرواینجکشن یا ICSI با IVF ( آی وی اف چیست و چگونه انجام می شود؟)  مورد هستفاده قرار می گیرد و در زیاد از ۶۵ درصد از روش های IVF انجام می شود. IVF با میکرواینجکشن باعث می شود زیاد از ۱۷،۰۰۰ نوزاد در ایالات متحده هر سال متولد شوند.

آیا روش میکرواینجکشن برای باردار انجام گرفتن من معقول هست؟

میکرواینجکشن ممکن هست گزینه نیکوی باانجام گرفت اگر :

 • اسپرم در مایع منی نباانجام گرفت.( این مقاله را بخوانید: آزمایش اسپرم چگونه هست؟)
 • تعداد اسپرم کم باانجام گرفت
 • اسپرم آهسته (تحرک کم اسپرم) حرکت کند
 • اسپرم شکل غیر طبیعی دارد
 • ورم مفاصل (لوله ای که مایع منی را از ادرار به آلت تناسلی وارد می کند)
 • وازکتومی 
 • انجامIVF ، اما در طی روند لقاح مشکلی وجود داشته هست

اگر از تخمک های یخ زده از یک دوره قبلی IVF هستفاده کنید یا اگر جنین های خود را قبل از قرار گرفتن در رحم مورد آزمایش ژنتیکی قرار داده باشید، ممکن هست پزشک روش میکرواینجکشن (ICSI) را پیشنهاد کند.

میکرواینجکشن (ICSI) چگونه عمل می کند؟

عمل icsi چگونه انجام میشود

دوره زمانی برای درمان میکرواینجکشن معمولا به این صورت هست:

۱- جمع آوری اسپرم:

 • شما یک نمونه اسپرم ارائه می کنید. نطفه شناس (یک دانشمند که متخصص اسپرم، تخمک و جنین هست) اسپرم را از نمونه به دست می آورد. پزشک ممکن هست با جمع آوری تخمک همسر، اسپرم را جمع آوری کند یا پزشک می تواند اسپرم را از قبل جمع آوری کند و آن را تا زمانیکه تخمک همسر را برای بارور انجام گرفتن آماده نانجام گرفته باانجام گرفت فریز کند.

۲- عمل جراحی میکرو (در صورت نیاز):

 • هنگامی که اسپرم کم باانجام گرفت یا ابداً اسپرمی در نمونه نباانجام گرفت یا نتوانید انزال انجام دهید، پزشک عمل جراحی میکرو را برای برداشتن اسپرم از بیضه یا از مجاری که آن را حمل می کند انجام دهد. این عمل معمولا تحت بیهوشی موضعی انجام می شود و فرایند بهبود آن دردناک نیست. شما باید پنج تا ده روز از فعالیت های انجام گرفتید بپرهیزید، اما پس از یک یا دو روز می توانید به کار بازگردید.

۳- نمونه بافت (در صورت نیاز):

 • اگر عمل جراحی میکرو عمل نکند، پزشک نمونه ای از بافت را از داخل بیضه می گیرد که می تواند شامل اسپرم باانجام گرفت. (اگر هیچ اسپرمی یافت نشود، ممکن هست پزشک به شما پیشنهاد کند که از اسپرم اهدایی برای بارداری هستفاده کنید.)

۴- جمع آوری تخمک:

 • هنگامی که درمان IVF شروع می شود، شریک خانومدگی شما تزریق گنادوتروپین را دریافت می کند، یک نوع از داروهای باروری برای تحریک تخمدان های او برای تولید تخمک های متعدد بالغ برای لقاح. (او معمولا یک ماه یکبار تخمک آزاد می کند.) دکتر همسر شما را بیهوش می کند و یک پروب نخستتراسوند را از طریق واژن وارد می کند تا به تخمدان ها نگاه کند و فولیکول ها را شناسایی کند – کیسه های پر از مایع که تخمک ها در آن رانجام گرفت کـــرده و بالغ انجام گرفته اند. سپس، یک سوخانوم نازک از طریق دیواره واژن به خارج از تخمک از فولیکول ها منتقل می شود. هشت تا ۱۵ تخمک معمولا گیمابی می شوند.

۵- لقاح:

 • جنین شناس اسپرم را به طور مستقیم به هر یک از تخمک ها تزریق می کند. (در مقابل، در IVF سنتی، اسپرم و تخمک در یک ظرف شیشه ای قرار داده می شوند و زمانی که یک اسپرم به موفقیت در تخمک وارد شود، حاملگی اتفاق می افتد.) سه روز بعد هر تخمک که به طور موفقیت آمیز بارور انجام گرفته هست، یک سلول به نام نطفه می شود.

۶- انتقال نطفه ها:

 • با توجه به سن همسرتان و عوامل دیگر، پزشک یک تا پنج نطفه را با هستفاده از کاتتر نازک از طریق دهانه رحم، در رحم قرار می دهد.

۷- رانجام گرفت جنین:

 • اگر درمان عمل کند، نطفه در دیواره رحم کاشته می شود و تبدیل به جنین می شود. نطفه های اضافی، اگر وجود داشته باشند، یخ زده می شوند و در چرخه IVF فردا هستفاده می شود. اگر زیاد از یک نطفه منتقل انجام گرفته باانجام گرفت، احتمال حاملگی افزایش هست اما خطر حاملگی تعدادقلو نیز وجود دارد – حدود ۲۰ درصد نوزادان متولد انجام گرفته از IVF دوقلو (چطور دوقلو باردار شوم؟)، سه قلو یا افزایش هستند.

۸- تست بارداری:

 • بعد از اینکه نطفه در رحم قرار می گیرد، همسر شما تست بارداری انجام می دهد.

روش میکرواینجکشن چقدر طول می کانجام گرفت؟

– برای تکمیل IVF با درمان میکرواینجکشن (ICSI) حدود چهار تا شش هفته طول می کانجام گرفت. شما باید منتظر بمانید تا تخمدان همسرتان به دارو پاسخ دهد و تخمک او بالغ شود. در صورت مصرف دارو، همسرتان هر دو یا سه روز برای انجام آزمایش خون و معاینه نخستتراسوند به پزشک مراجعه می کند. در روز بازسازی تخمک، شما و همسرتان تعداد ساعت را در دفتر یا کلینیک دکتر سپری می کنید تا تخمک و اسپرم جمع آوری کنید.

– سپس سه تا پنج روز بعد همسرتان مجدد برای تزریق نطقه به رحم به پزشک مراجعه می کند. این بازدید معمولا حدود یک ساعت طول می کانجام گرفت. همسرتان دو هفته بعد آزمایش بارداری را انجام می دهد.

میزان موفقیت بارداری با روش میکرواینجکشن (ICSI) چقدر هست؟

میزان موفقیت روش میکرواینجکشن

بارداری و نرخ IVF با روش میکرواینجکشن شبیه IVF سنتی بدون میکرواینجکشن هست. بر اساس داده های ملی اخیر، درصد چرخه های IVF که منجر به تولد می شود (یعنی حداقل یک کودک متولد می شود) برابر هست با:

 • ۴۰ درصد برای خانومان ۳۴ سال و بالاتر
 • ۳۱ درصد برای خانومان ۳۵ تا ۳۷ ساله
 • ۲۱ درصد برای خانومان ۳۸ تا ۴۰ ساله
 • ۱۱ درصد برای خانومان ۴۱ تا ۴۲ ساله
 • ۵ درصد برای خانومان ۴۳ و بالاتر

مزایای بارداری با روش میکرواینجکشن چیست؟

 • به آقاان نابارور(علل نازایی آقاان)  کمک می کند. میکرواینجکشن ناباروری انجام گرفتید را در آقاان درمان می کند. این روش به آقاانی که هیچ اسپرمی تولید نکنند و یا مقادیر زیاد کمی اسپرم تولید می کنند کمک می کند.
 • احتمال لقاح را افزایش می دهد. اگر IVF به خاطر مشکلات باروری تخمک موفق نانجام گرفته اید، اضافه کـــردن میکرواینجکشن به درمان بعدی می تواند احتمال لقاح را بهبود بخانجام گرفت زیرا جنین شناس فرآیند را در آزمایشگاه انجام می دهد.
 • ممکن هست هنگام هستفاده از تخمک یخ زده کمک کند. میکرواینجکشن معمولا زمانی توصیه می شود که تخمک های یخ زده در IVF هستفاده می شود. مشخص نیست که آیا میکرواینجکشن میزان تخمک گذاری تخمک های یخ زده را بهبود می بخانجام گرفت یا خیر. اما از آنجا که این تخمک ها در طی فرآیند انجماد تغییر می کنند، کارشناسان معتقدند میکرواینجکشن ممکن هست یک روش موثر برای باروری باانجام گرفت.

معایب میکرواینجکشن چیست؟

معایب میکرواینجکشن

۱- صرف هزینه و تایم:

بارور کـــردن تخمک برای IVF نیاز به آزمایشگاه و داروهای گران قیمت دارد. همچنین، نظارت بر اینکه همسرتان به داروهای باروری چگونه پاسخ می دهد، تایم زیادی از او می گیرد (با انجام آزمایش های خون و نخستتراسوند). علاوه بر این، میکرواینجکشن در حدود ۱۵۰۰ دلار به هزینه IVF اضافه می کند.

۲- یک اختلال ژنتیکی می تواند به جنین منتقل شود:

آقاانی که میکرواینجکشن انجام می دهند ژن هایی دارند که باعث مشکلات باروری انجام گرفته هست، مانند تعداد کم اسپرم یا فقدان آن. اگر این مورد برای شما صادق باانجام گرفت، این احتمال وجود دارد که فرخانومد پسر نیز این مشکل باروری را به ارث ببرد. این فقط یک دلیل برای بررسی اختلالات ژنتیکی هست و قبل از میکرواینجکشن باید با مشاور ژنتیک صحبت کنید. 

۳- بیماری های احتمالی برای نوزاد:

در حالی که کودکانی که به وسیله میکرواینجکشن ایجاد می شوند مانند کودکان طبیعی سالم  هستند، مطالعات نشان می دهد که میکرواینجکشن ممکن هست میزان نقص های خاصی از قبیل سندرم Angelman و Hypospadias را افزایش دهد. با این حال، تحقیقات افزایشی لازم هست زیرا داده های کافی برای نتیجه گیری های ثابت وجود ندارد.

۴- خطر تعدادقلوزایی:

از آنجا که در طی درمان IVF زیاد از یک نطقه ممکن هست در رحم خانوم قرار گیرد، احتمال داشتن دوقلو یا افزایش در حدود ۲۰ درصد هست. بعضی ممکن هست این را برکت در نظر بگیرند، اما حمل تعدادقلو، احتمال سقط جنین و سایر عوارض مانند زایمان زودرس را افزایش می دهد.

۵- سایر خطرات درمان دارویی با تکنولوژی بالا:

خطرات خاصی در هر زمان که فن آوری تولید مثل (ART) هستفاده می شود، وجود دارد. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از خانومان مبتلا به گنادوتروپین یک فرم خفیف سندرم هیپرپرسیونیت تخمدان (OHSS) دارند که یک بیماری با افزایش وخانوم و نفخ هست که تایمی بدن خانوم به داروهای باروری پاسخ نیکوی می دهد دیده می شود. (در صورتی که این اتفاق بیفتد، درمان شما ممکن هست لغو شود.) IVF همچنین خطر بارداری خارج از رحم و زایمان زودرس یا وخانوم کم نوزاد را افزایش می دهد، اما متخصصان مطمئن نیستند که آیا این به خاطر درمان ها هست یا عوامل موثر بر باروری باعث این مسئله انجام گرفته اند.

تهیه و تنظیم: گروه سلامت تعاون پرتال

منیع: www.babycenter.com

نوشته بارداری با روش میکرواینجکشن (ICSI) اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.