بالا آوردن شیر پنیری در نوزادان

اگر مادر هستید، احتمالا با بالا آوردن شیر پنیری برخورد داشته اید. تقریبا نیمی از نوزادان به طور مرتب شیر پنیری بالا می آورند. این مسئله در بعضی از نوزادان افزایش از دیگران رخ می دهد. این امر در نوزادان زیاد شایع هست، اما متداوم طبیعی نیست. بالا آوردن شیر پنیری به معنی بالا آوردن پرتابی شیر، بزاق و یا مواد غذایی هست.

دلیل نوزادان شیر پنیری بالا می آورند؟

دریچه ای که به صورت جزئی رانجام گرفت کـــرده هست:

تایمی غذا می خورید یا چیزی می نوشید، مواد غذایی از طریق مری یا لوله تغذیه به معده می رسند. در آنجا این مواد غذایی با اسید معده ترکیب می شوند و به روده منتقل می شوند و هضم افزایشی انجام می شود. دریچه ای بین مری و معده وجود دارد که مانع از بازگشت غذا به لوله های غذا می شود. در نوزادان این دریچه به طور تکمیل رانجام گرفت نکـــرده هست و باعث می شود غذا به لوله تغذیه بازگردد (این حالت به عنوان رفلاکس نوزاد یا ریفلاکس گوارش شناخته می شود) و سبب بالا آوردن شیر می شود.

۱- معده کوچک:

معده نوزاد شما خیلی کوچک هست و نمی تواند به نیکوی هضم انجام دهد. در هنگام تولد، معده نوزاد شما به اندازه یک تیله کوچک هست. سه روز بعد، معده شما به اندازه یک توپ پینگ پونگ می شود، اما نمی تواند مقدار زیادی موادغذایی در خود نگه دارد. هنگامی که نوزاد حدود چهار ماه هست، شکم او می تواند مقدار کمی از شیر را نگه دارد. بنابراین، تغذیه یا بلعیدن افزایش می تواند غذا را از دریچه عبور دهد و باعث بالا آوردن شیر می شود. با این حال، با رانجام گرفت فرخانومد شما، دریچه رانجام گرفت می کند و غذا به لوله غذایی منتقل نمی شود.

۲- آروغ زدن:

نوزاد معمولا در هنگام آروغ زدن، شیر بالا می آورد.

۳- قورت دادن هوا:

گاهی اوقات نوزاد هوا را همراه با شیر قورت می دهد. هنگامی که هوا به دام می افتد و می خواهد راه خروج پیدا کند، همراه با مایع خارج می شود.

سایر دلایل:

 •  هنگامی که نوزاد حجم زیادی شیر را به سرعت می خورد، شیر بالا می آورد. این اتفاق زمانی می افتد که سینه های شما خیلی پر هست و یا نوزاد با انجام گرفتت شیر می خورد.
 •  بعضي از نوزادان در هنگام دندان در آوردن یا شروع مصرف غذای کمکی  یا شروع چهاردست و پا کـــردن شیر بالا می آورند.
 •  همچنین این اتفاق زمانی رخ می دهد که نوزاد گریه، سرفه می کند یا به خود فشار وارد می کند.

این دلایل نگران کننده نیستند زیرا باعث ناآسودهی نوزاد نمی شوند. تا زمانی که نوزاد سالم هست و به اندازه کافی وخانوم کسب می کند، این اتفاق بخشی از رانجام گرفت طبیعی او هست. یک نوزاد سالم حدود شش اونس در هفته وخانوم کسب می کند و نیاز به تغییر پوشک به صورت هر شش ساعت یک بار دارد (جدول قد و وخانوم کودکان). 

به نقل کرد اندرو الی مالبرگ، M.D، پزشک متخصص اطفال و متخصص گوارش در اداره غذا و داروی آمریکا (FDA)، “اغلب شیر بالا آوردن های نوزاد تکمیلا طبیعی هست و نشانه ای از بیماری نیست. او می گوید، تا زمانی که نوزاد افزایش وخانوم دارد و نشانه های بیماری ندارد، این مسئله نگران کننده نیست.”

همچنین بخوانید : همه چیز درباره آروغ زدن نوزاد

برخی از تجربیات رایج که ممکن هست با شیر بالا آوردن نوزاد با آن مواجه شوید عبارتند از:

 •  شیر بالا آوردن در طول یا کمی بعد از تغذیه 
 •  بالا آوردن یک یا دو بار شیر طبیعی هست
 •  حجم بالای بالا آوردن با تغذیه زیاد از حد اتفاق می افتد
 •  حجم کم  بالا آوردن با آروغ زدن اتفاق می افتد
 •  بالا آوردن طبیعی باعث گریه کـــردن نوزاد نمی شود

همچنین بخوانید: بهترین غذا برای کودک ۶ ماهه تا لیست غذاهای کودک یک ساله

در این مکان تعداد آمار ذکر انجام گرفته هست که باید بدانید:

 •  شیر بالا آوردن پس از غذا خوردن نوزاد رخ می دهد، اما بعد از یک یا دو ساعت تغذیه ممکن هست رخ دهد.
 •  ۵۰٪ نوزادان ۰ تا ۳ ماهه حداقل یکبار در روز شیر بالا می آورند.
 •  شیر بالا آوردن در دو تا چهار ماهگی زیاد زیاد رخ می دهد.
 •  اکثر نوزادان از هفت تا هشت ماه خیلی شیر بالا می آورند.
 •  اکثر نوزادان از ۱۲ ماهگی به بعد دیگر شیر بالا نمی آورند.

آیا بالا آوردن مایع شفاف طبیعی هست؟

بالا آوردن مایع شفاف رویداد عادی در نظر گرفته می شود. با این حال، زیاد از یک نوع بالا آوردن، وجود دارد. شایع ترین نوع مایع آبکی هست که دارای تعدادین قسمت از مواد سفید خامه ای هست. کودک بعد از غذا خوردن، این مایع را بالا خواهد آورد. این مسئله زمانی رخ می دهد که نوزاد آروغ می خانومد و بزاق همراه با بخشی از شیر خارج می شود. بالا آوردن مایع سفید معمولا طبیعی هست، اما بهتر هست با پزشک متخصص اطفال صحبت کنید. اگر مایع شفاف باانجام گرفت، ممکن هست بزاق باانجام گرفت. حتی اگر نوزاد مایع سفید شیری بالا آورد نگران نشوید زیرا ممکن هست شیر مادر یا شیر خشک باانجام گرفت.

در بعضی موارد، کودک مقدار زیادی شیر را همراه با قطعه های سفید پنیری بالا می آورد. این به خاطر رفلکس حنجره یا رفلکس خفیف هست که توسط آروغ تحریک می شود. این مسئله در صورتی اتفاق بیفتد که نوزاد در حال انجام فعالیت باانجام گرفت. همچنین تهوع زیاد نادر هست، اما ممکن هست موجب بالا آوردن مواد سفید شیری شود، و در این حالت، باید به متخصص اطفال مراجعه کنید.

همچنین بخوانید: بهترین شیر خشک برای وخانوم گیری

چگونه می توان بالا آورن شیر را کاهش داد؟

درمان بالا آوردن شیر نوزاد

جلوگیری از بالا آوردن شیر امکان پذیر نیست، اما راه های متعددی برای کاهش این اتفاق وجود دارد.

۱٫ نگه داشتن نوزاد در حالت مستقیم:

 • در هنگام شیر دادن به نوزاد او را در حالت صاف نگه دارید و حدود ۱۵ – ۳۰ دقیقه پس از تغذیه در همان حالت او را باقی بگذارید. این کار به مواد غذایی کمک می کند از طریق سیستم گوارش عبور کند. 

۲٫ هنگام دراز کشیدن به نوزاد شیر ندهید:

 • هنگامی که نوزاد دراز کشیده هست به او بطری شیر را ندهید. این مسئله باعث خفگی و بالا آوردن شیر می شود.

۳٫ از حواس پرتی اجتناب کنید:

 • اطمینان حاصل کنید که هنگام تغذیه نوزاد هیچ سر و صدا یا حواس پرتی وجود ندارد. اگر حواس نوزاد پرت شود، احتمال دارد هوای افزایشی همراه با شیر مادر یا شیر خشک قورت بدهد.

۴٫ سوراخ نوک بطری:

 • اگر نوزاد از طریق بطری شیر می خورد، اطمینان حاصل کنید که سوراخ نوک بطری خیلی کوچک نیست، و باعث بلع هوا نمی شود. همچنین، مراقب باشید سوراخ زیاد از حد بزرگ نباانجام گرفت، زیرا باعث می شود مایع به سرعت وارد دهان نوزاد شود.

۵٫ نوزاد را زیاد از حد تغذیه نکنید:

 • نوزاد را زیاد از حد تغذیه نکنید. اگر بعد از هر تغذیه، نوزاد بالا می آورد، ممکن هست زیاد از حد غذا می خورد. 

۶٫ آروغ زدن نوزاد:

به نوزاد مهلت دهید در طول و بعد از غذا خوردن آروغ بخانومد، این کار باعث می شود هوا از معده خارج شود. طبیعی هست که نوزاد بین غذا مکث کند و این زمان را می توان به آروغ زدن او اختصاص داد. به این ترتیب، اگر هوایی وجود داشته باانجام گرفت، قبل از اینکه غذای افزایشی وارد شود، بیرون می آید. اگر نوزاد پس از غذا آروغ نزد، نگران نباشید. 

۷٫ بر روی شکم فشار وارد نکنید:

لباس معقول و گشاد تن نوزاد کنید. پوشک را زیاد از حد سفت نکنید و در هنگام آروغ زدن شکم نوزاد را روی شانه خود قرار ندهید. حرکت در اتومبیل پس از غذا خوردن نوزاد کار درستی نیست زیرا به شکم نوزاد فشار وارد می شود.

۸٫ نوزاد را به پشت بخوابانید:

 • به پشت خواباندن نوزاد باعث کاهش خطرSIDS  (سندرم مرگ ناگهانی نوزاد) می شود.

۹٫ حالت معقول برای خواب:

 • اگر نوزاد در هنگام خواب بالا می آورد، با قرار دادن یک تشک، زیر سر او را بلند کنید. این مسئله باعث می شود سرش بالاتر از شکم باانجام گرفت و بنابراین مانع از بالا آوردن می شود.

۱۰٫ ایجاد تغییرات در رژیم غذایی:

 • در صورتی که به نوزاد شیر می دهید، از پزشک بپرسید آیا چیزی در رژیم غذایی شما باعث بالا آوردن شیر می شود یا خیر. متخصص اطفال به شما توصیه می کند از برخی از غذاهای خاص مانند لبنیات بپرهیزید.

۱۱٫ کاهش هستفاده از پستانک:

 • مکیدن دائمی پستانک می تواند منجر به بلعیدن هوای افزایش شود. بنابراین سعی کنید مدت طولانی مانع از مکیدن پستانک به وسیله نوزاد شوید.

۱۲٫ درمان سرماخوردگی:

 • سرماخوردگی نوزاد، دلیل دیگری برای شیر بالا آوردن هست. اگر کودک شما از سرماخوردگی رنج می برد، ممکن هست مخاط را قورت دهد که باعث بالا آوردن افزایش می شود. ابتدا باید سرماخوردگی نوزاد درمان شود تا مانع از بالا آوردن زیاد از حد او شود.

گاهی اوقات، روش های فوق کمک خواهد کـــرد تا نوزاد احساس بهتری داشته باانجام گرفت. در غیر این صورت، پزشک متخصص اطفال داروهایی برای درمان پیشنهاد می کند. اما هر کدام از آن ها مزایا و خطرات خود را دارند. پزشک متخصص اطفال به شما در پیدا کـــردن آن چه برای نوزاد معقول هست کمک خواهد کـــرد.

همچنین بخوانید: معایب و مزایای پستانک برای نوزاد

چه زمانی باید با پزشک تماس بگیرید؟

دلایل بالا آوردن شیر در نوزادان

بعضی از نشانه های بالا آوردن نشانه بیماری جدی هست. اگر کودک شما علائم زیر را دارد، به پزشک مراجعه کنید:

 •  نوزاد وخانوم کافی به دست نمی آورد
 •  نوزاد به دشواری بالا می آورد
 •  خون یا هر ماده ای را که مانند قهوه هست، در محتویات شیر وجود دارد
 •  مایع قهوه ای یا سبز هست
 •  بالا آوردن همراه با سرفه هست
 •  نوزاد میلی به غذا ندارد
 •  بالا آوردن در شش ماه یا بعد از آن شروع می شود
 •  تعداد پوشک مرطوب نسبت به حالت طبیعی کاهش هست 
 •  خون در مدفوع وجود دارد
 •  دشواری در تنفس

دکتر شما ممکن هست درمان را با توجه به مشکل و علت آن ارائه دهد.

آزمایشات برای بالا آوردن شیر در نوزادان لازمه؟

پزشک طبق معاینه فیزیکی و سوابق به تشخیص می پردازد. آزمایش خون و اشعه ایکس فقط در برخی از موارد نادر ضروری هست.

چه زمانی بالا آوردن شیر به وسیله نوزاد متوقف می شود؟

نوزادان معمولا در شش یا هفت ماهگی یا زمانی که یاد می گیرند بنشینند شیر بالا نمی آورند. اما برخی از آنها تا زمانی که یک ساله می شوند شیر بالا آوردن را ادامه می دهند. همانطور که نوزاد شما رانجام گرفت می کند، ماهیچه های او نیز رانجام گرفت می کنند و قوی تر می شوند. این امر باعث می شود غذا در معده باقی بماند و شیر بالا آوردن متوقف شود.

آیا شیر بالا آوردن با هستفراغ فرق می کند؟

شیر بالا آوردن یک جریان برگشتی ساده محتویات معده از طریق مری از دهان هست.هستفراغ محتویات معده را از طریق مری به خارج از دهان منتقل می کند. اگر می بینید نوزاد ناآسوده هست، احتمالا هستفراغ کـــرده هست. این اتفاق معمولا پس از تغذیه نوزاد رخ می دهد و حجم افزایشی از مایع بالا آورده می شود (علت هستفراغ در نوزادان).

آیا بالا آوردن زیاد از حد بر رانجام گرفت نوزاد تاثیر می گذارد؟

تا زمانی که نوزاد آسوده هست، نیکو غذا می خورد و وخانوم کافی به دست می آورد، بالا آوردن منظم با سلامت او تداخلی ندارد. 

تهیه و تنظیم: گروه سلامت تعاون پرتال

منبع: www.momjunction.com

نوشته بالا آوردن شیر پنیری در نوزادان اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.