بهترین راهکارها برای پیشگیری از اضطراب تکالیف

اضطراب

یکی از خاصیت های پاییز این هست که نمی گذارد ما درست و حسابی به کارهایمان برسیم و خیلی زود طول روز به اپایان می رسد. کم کم داریم به فصل امتحانات نزدیک می شویم و احتمال دارد که به تکالیف تان نرسید و این موضوع باعث ایجاد اضطراب در شما شود. اما ابداً نگران نباشید چون بهترین راهکارها برای جلوگیری از اضطراب تکالیف را آماده کـــرده ایم. با ما همراه شوید.

وای ساعت کی هشت انجام گرفت؟ من که فردا امتحان شیمی دارم! پس کی درس بخونم؟

احتمالاً تعداد تایم دیگر، از این اتفاق‌ها برای تو هم می‌افتد.

بله، خاصيت پاييز همين هست، نمي‌گذارد ما درست و حسابي با روزهاي نرم و آرام تابستان خداحافظي کنيم و يک‌باره از راه مي‌رسد و تایمي به آسمان بالاي سرمان نگاه کنيم، ساعت‌ها از غروب گذشته هست.

هنوز روحيه‌ي تابستان مثل يک لباس سبک و آستين‌کوتاه به جالباسي آويزان هست که بايد ژاکت‌ها را بيرون بکشيم و دور ذهن‌ بپيچيم تا از اضطراب کارهاي نکـــرده نلرزد.

پاييز گريزان هست و اين‌روزها ما تایم براي درس‌خواندن کم مي‌آوريم. پس شايد تعداد راه‌کار براي تنظيم تایم پاييزي و از بين‌بردن اضطراب انجام تکاليف در اين روزها به‌دردت بخورد.

پلن‌ي سنگين ممنوع!

تایمي الويت‌ها را مشخص مي‌کني، فقط حیاتی‌ترين‌ها را يادداشت کن و مواظب باش از همان نخست كار، خيلي روزهايت را شلوغ نکني.

يک جدول شلوغ ممکن هست اضطراب تو را بيش‌تر کند. تایمي بعد از مدتي به انجام کارهاي حیاتی عادت كردي، به مرور کارهاي ديگر را هم با رنگ متفاوت در جدول پلن‌ريزي بگنجان.

بنويس تا انجام بدهي!

هرروز صبح، قبل از هرکاري نخستويت‌هاي حیاتی آن روز را روي يک کاغذ بزرگ يا تخته‌ي سفيد بنويس و براي هرکدام زمان انجام مشخصي تخمين بخانوم. هر کدام که انجام انجام گرفت با رنگ ديگري کنارش علامت بخانوم.

اين کار به آن‌چه درباره‌ي نخستويت‌ها در ذهنت مي‌گذرد، نظم مي‌بخانجام گرفت. نظمي که ضمير ناخودآگاه را وادار به انجام كارها طبق نخستويت تعيين انجام گرفته مي‌کند.

يک کار ارزشمند!

تایمي يکي از تکاليفت را انجام مي‌دهي، نبايد فکر کني اين يك کار پيش‌پاافتاده بوده و حیاتی نيست. بعد از انجام هر کاري از خودت تشکر کن و بدان کار باارزشي انجام داده‌اي.

حتي بعضي‌تایم‌ها براي قدرداني از خودت، يک جايزه در نظر بگير. مثلاً خوردن يک شکلات، تماشاي يک فيلم يا… حیاتی اين هست که از اين پاداش لذت ببري!

اضطراب

ابهام را برطرف کن!

اگر براي حل تمرين يا فهم مطالب درسي مشکل داري، آن را به بعد موکول نکن. همان لحظه کمک بگير تا مشکلات درسي روي هم تلنبار نشود.

اگر کسي را در خانه نداري كه از او کمک بگيري، اين موضوع را با دبير درميان بگذار و از او خواهش کن كه در زمان معقول، مشکل درسي‌ات را برطرف کند.

به خودت وفادار باشي!

تایمي براي انجام کاري در جدول پلن‌ريزي، زمان مشخصي تعيين مي‌کني، به آن زمان وفادار بمان. مثلاً اگر دوساعت براي حل تمرين رياضي تایم گذاشته‌اي، پایان اين دوساعت را با رياضي بگذارن، مگر اين‌که در زماني كم‌تر از دو ساعت، همه‌ي تمرين‌ها را حل كني يا کار اضطراري پيش بيايد.

خوراکي فراموش نشود!

نیکو هست قبل از شروع درس‌خواندن يا حتي همان زمان درس‌خواندن، خوراكي يا نوشيدني ساده‌اي بنوشي يا بخوري.

به صورت حتم نه به اين معنا که در حين درس‌خواندن مدام در يخچال را باز و بسته کني، بلكه مي‌تواني تعداد خوراکي پرانرژي و مزه‌دار مثل مغز بادام يا گردو کنار دستت بگذاري و تایمي داري به مسئله يا مفهومي فكر مي‌كني، يکي از آن‌ها را بخوري.

هم‌چنين يک نوشيدني ساده مثل آب يا آب‌ميوه هم مي‌تواند در ميان درس‌خواندن ذهن را باز کند.

منبع: هممنطقهی آنلاین

نوشته بهترین راهکارها برای پیشگیری از اضطراب تکالیف اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.