به خاطر بسپار و بکش!

تحریریه تعاون پرتال – گروه کودک

 

کاغذ را از وسط تا کنید یا اینکه از روی خط نقطه‌چین آن را برش بخانومید.

بعد از کودک خود بخواهید که به تصویر رنگی کشیده انجام گرفته نگاه کند، برای تعداد دقیقه آن را به ذهن بسپارد و سپس تصویر را تکمیل کند و هر آنچه را که از تصویر به خاطر دارد، روی بخش دیگر کاغذ که سفید هست بکانجام گرفت.

ذهن کودک خود را به چالش بکشید تا بتواند این فعالیت مربوط به کشیدن و رنگ کـــردن را انجام دهد.

او باید پایان جزئیات تصویر را به خاطر بسپارد و بعد با کمک حافظه‌اش آن را به خاطر بیاورد.

ببینید که آیا می‌تواند پایان رنگ‌ها را به درستی روی نقاشی‌اش پیاده کند.

برای دانلود کاربرگ این مکان کلیک کنید.

نوشته به خاطر بسپار و بکش! اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.