تحمل درد زایمان در شرایط بیمارستانی

رضایت بیمار درد زایمان حقوق بیمار تازه مادران بخیه اخلاق پرستاران اتاق زایمان

خانومانی که برای زایمان به اتاق عمل می روند به دلیل هسترس زیادی که دارند آسیب پذیرتر هستند و تایمی با برخورد نامعقول پرسنل بیمارستان مواجه می شوند مضطرب تر خواهند انجام گرفت. درد زایمان و تحمل شرایط آن زیاد دشوار و طاقت فرسهست و در صورت عدم خوش رفتاری ماماها یا پرسنل بخش زایمان تاب آوری در این شرایط مشکل تر خواهد بود.

از آنجا که بیمارستان مسئول تامین سلامت بیماران مراجعه کننده به آن می باانجام گرفت وکیفیت خدمات بیمارستانی براساس نیازها و رضایت بیماران ارزیابی می شود.
می توان گفت که یکی از معضلاتی که در پی آن نارضایتی بیماران ایجاد می شود بخش زایشگاه هست و اتفاقاتی که بعد از تولد نوزاد اتفاق می افتد.
بخش زایشگاه بیمارستان امام خمینی دهدشت یکی از بخش هایی هست که بیماران زیادی در طول روز به اجبار باید به آنجا مراجعه کنند.
بخشی که علی رغم زحمات زیادی که در آنجا کشیده می شود اما همواره با گله های آقام روبرو می شود.
زیادی از بیماران بعد از مرخص انجام گرفتن از این بخش میگویند فشار زایمان را می شود تحمل کـــرد اما بی احترامی مسئولان این بخش و خاصه ماما ها را نمی شود تحمل کـــرد.
ظاهرا در این بخش بعلت زیاد بودن بیماران، ماماها و دیگر افراد مرتبط با خانومان بیمار آنجا گاها از بخشی از کارهایی که باید انجام دهند خودداری می کنند که همین اقدام باعث خسارت افزایشی در روزهای بعد به بیمار می شود.
عدم دقت در انجام صحیح عمل بخیه،بکار بردن الفاظ تحقیر آمیز نسبت به بیمار، عجول بودن در جرای اعمال مربوط به بیمار بعلت تعدد بیماران، در جریان قرار ندادن همراه بیماران از آخرین وضعیت بیمار خود و بازدید کم از بیماران از حیاتیترین اقدامات شده در این بیمارستان هست که باید هر چه سریعتر نسبت به ابداًح این رفتار اقدام شود.
یکی از این بیماران گفت: من زیاد از آنچه که درد زایمان برایم فشار آور بوده رفتار مامای آنجا که به من میگفت خفه شو آزردم نمی کـــرد.

یکی دیگر از بیماران گفت: بدلیل اینکه بخیه های عمل من بشکل صحیح زده نانجام گرفته اس زیاد از یکماه هست که بدلیل عفونت قادر به مراقبت از نوزاد خود نیستم.
در دشوار بودن شرایط کاری افراد مرتبط با بخش خانومان و نیز پاک، کاربلد بودن و مخلص بودن بعضی از پزشکان و مسئولان این بخش تردیدی نیست اما بنظر می رسد از عمده نگرانی های خانومان بارداری که به زایشگاه بیمارستان امام خمینی دهدشت مراجعه میکنند عفونت هایی هست که بعد از زایمان برای آنها بوجود می آید که قرار گرفتن در این مرحله شاید بدترین و دشوار ترین شرایط برای یک مادر هست.
از یک طرف مجبور به انجام اعمالی برای سلامتی خود هست که اجرای این اعمال باعث عدم رسیدگی تکمیل به فرخانومد خود هست و از طرف دیگر ترس و هسترس نوزاد بر بیماری خود می افزاید.
با این شرایط برگزاری کلاسهای تعلیمی برای ماماها و دیگر مسئولان این بخش ضروری می باانجام گرفت و نباید به بهانه داشتن مدرک دانشگاهی از اجرای دوره های ضمن خدمت خودداری گردد.
تحقیقات بدست آمده، نشان می دهد که ارتقاء سطح کیفیت خدمات پزشکی و امکانات درمانی در بیمارستان ها می تواند محیطی خوشایند را برای بیماران فراهم نموده و درنهایت باعث افزایش رضایت بیماران از بیمارستان و‌مسئولان آن گردد که امیدواریم این حیاتی محقق گرد.

ریواس جنوب

نوشته تحمل درد زایمان در شرایط بیمارستانی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.