تقابل عمیق جهان‌بینی فردوسی و طبری در چیست؟ایبنا

تقابل عمیق جهان‌بینی فردوسی و طبری در چیست؟

امین یاری می‌گوید: شاهنامه فردوسی، همان تاریخ طبری به زبان نظم است و تاریخ طبری، همان شاهنامه فردوسی است که در قالب نثر، خودش را نشان می‌دهد. تنها در یک نکته، فرق عمیقی بین این دو اثر ماندگار دیده می‌شود و آن تقابل جهان‌بینی فردوسی و طبری است. طبری از ایرانیان با عناوین «گبران» و «مشرکان» نام می‌برد و تا جایی که می‌تواند، حتی به اغراق تازیان را می‌ستاید. ولی فردوسی، تازیان مهاجم را بی‌فرهنگ و بی‌نشان می‌داند و با شدت و حدت بر آنان می‌تازد.
تقابل عمیق جهان‌بینی فردوسی و طبری در چیست؟
 
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)-مریم منصوری: کتاب «شمشیر تازیان و سقوط ایران» به روایت تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی و مقدمه ابن خلدون، از سوی امین یاری به نگارش درآمده و با پیشگفتاری از موبد کورش نیکنام، در نشر جوینده منتشر شده است. این کتاب، جریان و دلیل اصلی حملات تازیان به ایران را، با استناد به تاریخ طبری، مقدمه ابن خلدون و شاهنامه فردوسی تحقیق و بررسی می‌کند. با امین یاری درباره این کتاب، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.