تکنیک معکوس


Image result for Photography Reverse  PhotographyImage result for Photography Reverse  Photography
تکنیک معکوس دارای بیش از یک منبع نور و همچنین نور منعکس شده است. هنگامی که یک عکاس می تواند چندین منبع نور را متعادل کند، مهندسی معکوس عکس ممکن است دشوارتر شود. اما هنوز روش هایی برای تحلیل نور وجود دارداما یکی از بهترین روش های تجزیه و تحلیل نور، نگاه کردن به قسمت های تیره تر تصویر است. نور وجود ندارد کجاست؟ آیا سایه های سخت را می بینید؟ آیا مناطق وجود دارد که در آن می توانید نور را به تدریج از بین ببرید؟ مطالعه سایه ها به شما در مورد جهت نور و همچنین اینکه چقدر نسبت به موضوع چقدر است
Image result for Photography Reverse  Photography
بیشتر منابع نور یا بازتابنده ها اضافه می شوند، سایه ها کمتر آشکار می شوند. اگر سایه ها بسیار سبک و یا غیر وجود داشته باشند، به احتمال زیاد به این معنی است که نور بسیار پراکنده و تند و تیز است و یا منابع نور چندگانه وجود داردگاهی اوقات می توانید دقیقا ببینید که کدام منبع نور به دنبال بازتاب است. به چشمان، عینک ها، پنجره ها، سطوح آب و هر چیزی که نور را نشان می دهد، نگاه کنید. گاهی اوقات شما می توانید انعکاس کامل از منبع نور را ببینید
Image result for Photography Gastroenterologist Reverse

عکس های معکوس مهندسی متفاوت نیستند. تجزیه و تحلیل نور در یک تصویر ساده ترین و موثر ترین راه برای یادگیری نحوه ایجاد یک عکس است  هنگامی که فاصله کانونی در محدوده های زاویه ای گسترده (کمتر از 28 میلی متر)، تصویر برداری (مناطق تاریک در اطراف گوشه ها) استRelated image

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.