جمعه های پاییزی یعنی

جمعه های پاییزی یعنی یک خواب راحت تا ظهر و بیدار شدن با نوای خشک و خشن نمکی.

جمعه های پاییزی یعنی قدم زدن های تنهایی زیر باران برگهای زرد و نارنجی

جمعه های پاییزی یعنی نوای سه تار، یعنی گوش جان به صدای همایون و سحر حافظ و اعجاز تار

جمعه های پاییزی یعنی یک لیوان چای تازه

جمعه های پاییزی یعنی رها، ز تن ها، تنهای تنها

#وصال_پارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.