دختران در مصرف دخانیات از پسرها سبقت گرفتند

عوارض مصرف دخانیات آمار دختران سیگاری آسیب های مصرف سیگار توسط دختران

قطعا یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی، مصرف دخانیات دختران در جامعه می باانجام گرفت. ولی این موضوع در برخی از خانواده ها زیاد عادی انجام گرفته هست. در این مقاله از دکتر سلام به عوارض مصرف دخانیات توسط دختران پرداخته ایم. توصیه ما این هست که حتما این مقاله را مطالعه کنید و از دست ندهید. با ما همراه شوید.

مصرف سیگار و قلیان در دختران افزایش چشمگیری حتی نسبت به پسران پیدا کـــرده هست. ایرج حریرچی، نقل کردگوی وزارت‌ بهداشت در نشست رویدادی خود درباره آمار مصرف سیگار و سایر مواد ‌دخانی در ایران و جهان با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کاهش از یک‌درصد به ۱/۲‌درصد رسیده هست، بیان می‌کند: «با توجه به اینکه هستعمال سیگار و قلیان در حوزه ورود به مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر جنسی هست، خانواده‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان‌ها چه ضربه‌ای می‌تواند به آنها وارد کند. در حال حاضر ۶/۶درصد دختران ۱۳ تا ۱۵ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران ۱/۱۱‌درصد اعلام انجام گرفته هست.»

قطعا مصرف دخانیات از سوی خانومان در جامعه به عنوان یک آسیب اجتماعی بزرگ تلقی می‌شود. اما در برخی از خانواده‌ها این موضوع عادی سازی انجام گرفته هست. در خانواده‌های سنتی مصرف سیگار از سوی خانومان تعدادان پذیرفته انجام گرفته نیست و نگاه بدبینانه‌ای به خانومان سیگاری وجود دارد که این عاملی برای دوری خانومان از سیگار هست. از این رو تغییر سبک خانومدگی خانومان در جامعه منطقهی تاثیر بسزایی بر گرایش آنان به مصرف دخانیات داشته هست.

عدم هراس از سیگار یکی از موضوعاتی هست که باعث انجام گرفته دختران سیگاری از پسران پیشی بگیرند. متاسفانه سیگاری انجام گرفتن برای دختران آسیب‌های افزایشی نسبت به پسران دارد که این موضوع چه در حوزه شخصیتی دختران در جامعه و چه در فردا آنان موثر هست. دخترانی که سیگاری هستند کاهش در اجتماع با وجهه مثبت پذیرفته می‌شوند و این موضوع در فردا و خانومدگی خانوادگی آنان تاثیر بسزایی دارد. اما اینکه دختران از فردا و چنین تصویری که از آنان در اجتماع شکل می‌گیرد هراسی ندارند به سبک خانومدگی که اخیرا به آنان القاء انجام گرفته هست باز می گردد. به صورت حتم ممکن هست در کوتاه مدت دختران متوجه آسیب‌های فرهنگی سیگاری بودن خود نشوند اما در بلند مدت تقریبا در جایگاه شغلی و خانوادگی آنان این موضوع تاثیر منفی خواهد گذاشت. درواقع شاید بتوان گفت که سیگار کشیدن دختران به لحاظ اجتماعی و فرهنگی افزایش برای آنان آسیب‌زهست اما اینکه چنین تابویی برای برخی دختران فروریخته هست، مسئله زیاد حیاتیی هست.

در این رابطه قطعا خانواده‌ها تاثیر مستقیمی در چنین نگرشی دارند. شخصیت دختران زیاد از پسران تابع خانواده آنان هست و دختران کاهش از پسران دچار سرکشی‌های جوانی و نوجوانی می‌شوند و اغلب دیده می‌شود که در خانواده‌هایی که به میزان تربیت دختران کاهش توجه می‌شود آسیب‌های اجتماعی نظیر سیگار کشیدن در آنان بروز می‌کند. درواقع می‌توان به نوعی اشاره کـــرد که مصرف دخانیات توسط دختران به میزان کاهش توجه و حساسیت خانواده‌ها نسبت به تربیت آنان ارتباط پیدا می‌کند.

در همین رهستا در حوزه بین المللی نیز متاسفانه سبک خانومدگی مدرن خانومانه نشان دهنده افزایش خانومان سیگاری نسبت به آقاان هست. سیگار علاوه بر تهدید سلامتی، برای خانومان رفتاری ضدارزش محسوب می‌شود و دارای قبح اجتماعی هست. با این وجود مصرف سیگار در خانومان ۳ برابر انجام گرفته، اما برای آقاان رانجام گرفت کاهشی داشته هست. به‌طور کلی مصرف سیگار در جهان در حال خانومانه‌انجام گرفتن هست؛ به‌طوری‌که در کشورهای آلمان و اسکاتلند درصد خانومان سیگاری زیاد از آقاان هست.

متاسفانه سبک خانومدگی که در آن برابری و آزادی تبلیغ می‌شود عاملی برای گرایش دختران به مصرف سیگار انجام گرفته هست. در این میان هستند دخترانی که به منظور شکستن هنجارها و از بین بردن تفاوت‌های خانومان و آقاان، دست به این کار می‌خانومند؛ ولی این رفتار آنها معمولاً به همین صورت توسط افراد جامعه درک نمی‌شود و آقام به خانومان سیگاری دید منفی دارند.

تفریحی نگاه کـــردن به دخانیات هم مشکل اصلی مصرف آن هست. در زیادی از معتادان مواد مخدر همه چیز از همین تفریح آغاز می‌شود. متاسفانه مصرف قلیان در این رهستا به تفریحی برای جوانان و بویژه دختران تبدیل انجام گرفته که آمار مصرف دخانیات را بالا برده هست. به هر ترتیب سبک خانومدگی شامل تفریح و مراودات اجتماعی و از هویت بخشی به جوانان به‌وجود آمده که از یک الگوی خاصی پیروی نمی کند. آنومی و بی‌هنجاری را در درون ذهن جوانان و دختران می‌نشاند که با آسیب‌های اجتماعی زیادی روبرو هست و متاسفانه این نگرش در حال گسترش هست.

منبع: آنا

نوشته دختران در مصرف دخانیات از پسرها سبقت گرفتند اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.