درد سیاتیک – تعاون پرتال

درد سیاتیک ، سیاتیک دردی شایع هست که بر عصب سیاتیک که عصبی بزرگ هست تاثیر می گذارد و از کمر به پشت هر پا امتداد می یابد.

علائم سیاتیک چیست؟

علائم شایع سیاتیک شامل موارد زیر می شود:

 • درد کمر
 • درد در پشت یا پا که بهنگام نشستن بدتر می شود
 • درد پهلو
 • سوزش و مورمور انجام گرفتن پا
 • ضعف، کرختی، دشواری در حرکت پا یا ران
 • درد مداوم در یک طرف پشت
 • درد ناگهانی که ممکن هست ایستادن را با دشواری همراه کند

سیاتیک معمولا تنها بر یک طرف قسمت تحتانی بدن تاثیر می گذارد. اغلب درد از کمر به پشت ران و به سمت پایین پا گسترش می یابد. بسته به اینکه عصب سیاتیک کجا تحت تاثیر قرار گرفته هست، درد ممکن هست به سمت پا و انگشتان نیز پیش رود.

برای برخی از آقام، درد ناشی از سیاتیک می تواند جدی ،  انجام گرفتید و ناتوان کننده باانجام گرفت. برای برخی دیگر درد سیاتیک ممکن هست معمول و آزار دهنده باانجام گرفت اما قابلیت بدتر انجام گرفتن نیز داشته باانجام گرفت.

اگر انجام گرفتت ضعف در قسمت پایین ران و کرختی در قسمت بالایی ران در حال پیشرفت هست، و یا با از دست دادن اختیار در تخلیه مثانه مواجه انجام گرفتید، مراقبت پزشکی فوری لازم هست.


چه چیز موجب سیاتیک می شود؟

سیاتیک به دلیل تحریک ریشه های اعصاب کمری تحتانی و کمری خاجی نخاع ایجاد می شود.

علت های شایع دیگر سیاتیک شامل موارد زیر هست:

 • تنگی کانال مهره های کمری (تنگی کانال فقرات در کمر تحتانی)
 • بیماری دژنراتیو دیسک (ضعف دیسک ها که مانند بالش بین مهره ها عمل می کنند)
 • اسپوندیلولیستزیس (شرایطی که در آن مهره به سمت جلو و روی دیگری قرار می گیرد)
 • بارداری
 • اسپاسم عضلات در پشت و کفل ها

موارد دیگر که ممکن هست درد کمر و پشت شما را بدتر کند شامل اضافه وخانوم، عدم ورزش منظم، پوشیدن کفش پاشنه بلند، یا خوابیدن رو تشکی که خیلی نرم باانجام گرفت.


ترجمه انجام گرفته از وبسایت: www.webmd.com

نوشته درد سیاتیک – تعاون پرتال اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.