سیستم‌های انتقال دارورسانی نخاعی برای درد

تسکین درد از طریق سیستم‌های دارورسانی نخاعی، سیستم‌های دارورسانی داخل نخاعی نامیده می‌شود، که شامل کاشت یک پمپ کوچک و یا هستفاده از یک کاتتر هست که دارو به‌طور مستقیم به نخاع، و درجایی که پیام‌های درد وجود دارد، وارد می‌شود. در زیادی از موارد، سیستم‌های دارورسانی نخاعی برای درمان افراد مبتلابه درد سرطان هستفاده می‌شود. آن‌ها همچنین در افراد مبتلا به درد مزمن هم هستفاده می‌شوند.


مزایای هستفاده از سیستم دارورسانی ستون مهره ها چیست؟

سیستم‌های دارورسانی نخاعی سبب افزایش تسکین درد و آسودهی برای افراد مبتلابه درد انجام گرفتید می‌شود. علاوه بر این،این سیستم می‌تواند عوارض جانبی کاهشی نسبت داروهای خوراکی برای کنترل درد داشته باانجام گرفت. این روش در افراد مبتلابه درد انجام گرفتید اغلب می‌تواند به کیفیت خانومدگی کمک کند تا آسوده‌تر در فعالیت‌های روزانه شرکت کنند.


ترجمه انجام گرفته از وبسایت: www.webmd.com

نوشته سیستم‌های انتقال دارورسانی نخاعی برای درد اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.