شب ادراری کودک – دلایل و روش های درمان • سبك خانومدگي • همراه تعاون پرتال

فهرست سرفصل ها

گاهی کودکان خود را کنترل نمی‌کنند و با این روش می‌خواهند اعتراض‌شان را نشان دهند و مادر را به زحمت بینداخانومد. تذکرهای مداوم برای اشتباهات و خطاهای کودک، اثراتی زیاد منفی دارد و می‌تواند شب‌ادراری را به دنبال داشته باانجام گرفت.

 شب‌ادراری کودکان ممکن هست جنبه جسمی یا روحی- روانی داشته باانجام گرفت اما متخصصان توصیه می‌کنند که کودکان مبتلا به این مشکل، در ابتدا به متخصصان مجاری ادرار مراجعه کنند.

دلایل شب‌ادراری در دو بعد جسمی و روانی قرار می‌گیرد. در بعد جسمی، یکی از دلایل شب‌ ادراری می‌تواند مصرف آب زیاد، مصرف غذاهای مدر به‌ویژه قبل از خواب باانجام گرفت. حتماً باید در ابتدا جنبه جسمی توسط متخصص مجاری ادرار تکمیلاً کنترل شود. اگر متخصص تشخیص داد که مشکلی ندارد، دیگر نیازی به درمان‌های دارویی و پزشکی نداریم و باید به دلایل غیرجسمی توجه کـــرد. در بحث جسمی می‌توان برای کودک پلن گذاشت؛ مثلاً کودکی که زیاد شب‌ادراری دارد، باید در میان خواب بیدار و تشویقش کـــرد تا به سرویس بهداشتی برود. نباید در ساعات نزدیک به خواب کودک، خوراکی‌های مدر به او داد.

نوع برخورد در شب‌ ادراری زیاد مؤثر هست. مطمئن باشید کودکان بعد از ۲ سالگی آرام‌آرام می‌آموخانومد که اندام‌های تناسلی را منقبض کنند و ادرارشان را نگه دارند. گاهی در طول روز هنگام گیم، کودکان شلوار خود را خیس می‌کنند. در این مواقع مادر نباید وحشت‌زده برخورد کند.

در مواردی ارتباط والدین و کودک، فشارآور هست

گاهی این ارتباط پیامی را انتقال می‌کند که تو خیلی اشکال داری و خطا می‌کنی. در این رابطه به‌صورت مداوم کودک زیر سؤال هست و به او امر و نهی می‌شود. این حالت‌ها نشان می‌دهد که عاطفه مادر نسبت به کودک منفی هست. در صورتی‌که کودکان با یک‌بار تذکر موارد منفی و تعداد بار دیدن و بیان کـــردن نکات مثبت، متوجه می‌شوند که موضوع منفی را نباید انجام دهند.

خطاهای کودک را خیلی بزرگ نکنیم زیرا بین مادر و کودک فاصله عاطفی ایجاد می‌کند. تایمی فاصله عاطفی ایجاد انجام گرفت، یکی از راه‌های مقابله، شب‌ادراری عمدی هست. شب‌ادراری عمدی یکی از موضوعاتی هست که در مراجعین دیده می‌شود و گاهی کودک خودش را آزاد می‌کند تا این زحمت به مادر منتقل شود.

گاهی شب‌ادراری نشانه اعتراض کودک هست

بخش عمده دلایل غیرجسمی، موضوعات عاطفی هست که به توجه والدین بازمی‌گردد. در این زمینه باید وارد موضوعاتی مانند ارتباط کودک با والدین انجام گرفت. جای خواب فرخانومد حیاتی هست که شاید تعدادان به این موضوع توجه نمی‌کنند. مثلاً تعداد فرخانومد در خانه خانومدگی می‌کنند و تخت‌های جدا دارند؛ جای یک کودک معقول یا مشابه سایر کودکان نیست. نوع ارتباط والدین به‌ویژه مادر با کودک در طول روز خیلی حیاتی هست.

شب ادراری کودک - دلایل و روش های درمان
شب ادراری کودک – دلایل و روش های درمان

گاهی کودکان خود را کنترل نمی‌کنند و با این روش می‌خواهند اعتراض‌شان را نشان دهند و مادر را به زحمت بینداخانومد. تذکرهای مداوم برای اشتباهات و خطاهای کودک، اثراتی زیاد منفی دارد و می‌تواند شب‌ادراری را به دنبال داشته باانجام گرفت.

مادر نباید وحشت‌زده برخورد کند

نوع برخورد در شب‌ادراری زیاد مؤثر هست. مطمئن باشید کودکان بعد از ۲ سالگی آرام‌آرام می‌آموخانومد که اندام‌های تناسلی را منقبض کنند و ادرارشان را نگه دارند. گاهی در طول روز هنگام گیم، کودکان شلوار خود را خیس می‌کنند. در این مواقع مادر نباید وحشت‌زده برخورد کند. حتی اگر می‌تواند کودک را راهنمایی و بغل کند و به سمت سرویس بهداشتی ببرد و اگر مقدار کمی از ادرار باقی مانده باانجام گرفت، در آن‌جا تخلیه کند.

چگونگی تعویض لباس کودک، نوع برخورد مادر و کلماتی که به کار می‌برد، در این زمینه زیاد حیاتی هست. فکر نکنیم که کودکان افراد مجرمی هستند و خطای بزرگی را انجام داده‌اند. با تندی برخورد کـــردن اثراتی زیاد منفی دارد و حتی ممکن هست ایجاد اضطراب‌هایی بکند که این اضطراب‌ها در دوره نوجوانی و جوانی هم به شکل‌های مختلف خود را نشان دهد.

«باز هم شلوارت را خیس کـــردی»؛ یعنی تو مقصری

زمانی که مادر می‌گوید: «باز هم شلوارت را خیس کـــردی»؛ یعنی تو مقصر هستی. تو اشتباه کـــردی و باز هم به حرف من گوش ندادی. ما عوامل جسمی و عاطفی را به عنوان یک مادر در نظر نمی‌گیریم و به کودک حمله می‌کنیم؛ به این معنا که مجرم و مقصر اصلی تو هستی. در صورتی‌که این‌طور نیست و در این زمینه عوامل جسمی و فیزیولوژیک، عاطفی و ارتباطی نقش دارند. این‌که کودک چه جایگاهی داشته باانجام گرفت و مادر چه خلقی داشته باانجام گرفت، همه مؤثر هستند. زمانی که به کودک می‌گوییم شلوارت را خیس کـــردی، به این معنی هست که تو می‌توانستی خیس نکنی و خیس کـــردی. یعنی تو عمداً این کار را کـــردی. باید به مادران بگوییم که موضوعاتی مانند از شیر گرفتن و از پوشک گرفتن کودک و مستقل انجام گرفتن او برای نگهداری ادرار و مدفوع، نیاز به حوصله و برخورد آرام و منطقی دارد.


کودک در حین گیمگوشی و خواب کنترلی روی ادرار خود ندارد

کودک در حین گیمگوشی فراموش می‌کند که‌ فشار ادرارش افزایش می‌شود. از طرفی اندام‌های تناسلی‌اش هم مثل دوران نوجوانی و جوانی قوی نیست که بتواند کنترل کند.

در خواب هم قدرت ارادی ندارد که بتواند ادرار خود را کنترل کند. گاهی ممکن هست تخلیه ادرار اتفاق بیفتد و حتی نیمی از مثانه خالی شود. اما اگر متوجه چنین وضعیتی انجام گرفتیم، باید نوع برخوردمان آرام باانجام گرفت و به جای «تو شلوارت را خیس کـــردی.» بگوییم «آخ! آخ! شلوارت خیس انجام گرفت»؛ یعنی منظورمان این هست که تو تنها مقصر نیستی. من هم که دیشب حواسم به خوراکی‌های تو نبود، مسؤولم. با آرامش شلوارش را عوض می‌کنیم. حتی صحبت‌های دیگری مطرح می‌کنیم تا نشان دهیم حواس‌مان نیست که مشکل جدی و انجام گرفتیدی رخ داده هست.

شب‌ادراری زمینه‌ای زیاد عالی برای تربیت کودک هست

 اتفاقاً شب‌ادراری، زمینه‌ای زیاد عالی برای تربیت کودک هست. تربیت از این جهت که ما با خطاهای کودک به تندی برخورد نکنیم. خطاهایی که غیرعمدی هست. حتی می‌گوییم اگر بچه وسیله‌ای را پرت می‌کند، به خاطر ناکامی هست که ما به‌وجود آورده‌ایم. زیاد از حد به خوهسته‌هایش توجه کـــردیم و حالا اگر یک خوهسته‌ای را برآورده نکنیم، ممکن هست چیزی را بشکند یا پرتاب کند. آن‌جا هم کودک مقصر نیست بلکه ما در ابتدا او را بد تربیت کـــردیم.

به عنوان بزرگسالان مسؤول اصلی هستیم اما متأسفانه خودمان را نمی‌بینیم. اتفاقی که افتاده به عوامل زیادی بستگی دارد که چون ما این عوامل را نمی‌دانیم، به خودمان اجازه می‌دهیم به شخصیت کودک حمله کنیم. تصور می‌شود که چون کودک ۴- ۳ ساله کلام ما را می‌فهمد، پس باید به حرف‌مان نیز گوش کند. این حرف گوش کـــردن درباره کنترل ادرار مانند جابه‌جایی یک اسباب‌گیم نیست، بلکه به عوامل مختلفی بستگی دارد که در کنترل کودک نیست و کودک به صورت ارادی بر آن‌ها تسلط ندارد؛ بنابراین نباید او را مقصر اصلی قلمداد کـــرد.

اسلام به آسودهی با این موضوع برخورد کـــرده هست

در دین اسلام آن‌قدر آسوده با این موضوع برخورد می‌شود که با یک ظرف آب سه بار ریختن این فرش پاک می‌شود. اما گاهی این موضوع را آن‌قدر بزرگ می‌کنیم که فشار روانی را به کودک منتقل می‌کنیم و او را به عنوان کسی که مسبب این کار انجام گرفته، مورد ضرب و شتم کلامی قرار می‌دهیم.

کودکی در آغوش پیامبر(ص) و مادرش مشغول صحبت با پیامبر(ص) بوده. کودک در آغوش پیامبر خود را خیس می‌کند و مادر که متوجه می‌شود، پیامبر می‌گوید ابداًً کاری نداشته باشید و بگذارید کارش را بکند. پیامبر(ص) خیلی قشنگ برخورد می‌کنند. همه انسا‌ن‌ها و حیوانات تایمی ادرار یا مدفوع خود را دفع می‌کنند، احساس آرامش دارند. تایمی کودک یک قسمت از لباس را خیس کند یا پایان لباس را خیس کند، فرقی ندارد و بالاخره که باید کل لباس را شست.

در موضوعات مشکل‌زا جنبه روانی کودک رانجام گرفت می‌کند

در مورد کودکی که دائماً شب‌ادراری دارد، می‌توانیم از روش‌های شرطی هستفاده کنیم. مثلاً تایمی خیس انجام گرفت از یک خانومگ ملایمی هستفاده کنیم که اگر کودک بیدار انجام گرفت و حتی ۱۰ درصد از ادرار باقی مانده، بتواند آن را در سرویس بهداشتی تخلیه کند. همین خیلی نیکو هست. ممکن هست کودک بگوید مامان یک ذره مانده هست. باید مادر بگوید اشکالی ندارد الان به دستشویی می‌برمت. او را در آغوش بگیریم.

دستش را نکشیم. به شکلی رفتار نکنیم که همه بفهمند. آبرویش را نبریم. در موضوعات مشکل‌زهست که جنبه روانی کودک با نوع ارتباطی که از مادر می‌بیند، رانجام گرفت می‌کند. تایمی کودک دچار مشکل می‌شود، ما باید عاطفه و آرامش و سعه‌صدر و آگاهی داشته باشیم.

هستفاده از روش خاموشی یا تغافل

گاهی مادر در امور مختلف شروع به کنترل و تذکر مکرر می‌کند. در صورتی‌که کودک تعدادبار تذکر بشنود، متوجه می‌شود که این کار بد هست. برای این‌که این کاری که مادر می‌گوید بد هست را تکرار نکند، نباید از روش تذکر کلامی هستفاده کـــرد. به صورت حتم اگر آن خطا مثل شکستن یک لیوان، آسیب‌خانومنده هست، باید سریع لیوان را از دستش گرفت.

اما اگر آن خطا به‌طور مثال کلامی هست یا مانند ادرار کـــردن در حین گیم یا در خواب یا موارد غیرعمدی هست، در این موارد باید به جای تذکر دادن، تنبیه کـــردن، محروم کـــردن کودک از گیم، تلویزیون و پارک، از روش خاموشی هستفاده کـــرد. روش خاموشی در اسلام با عنوان تغافل شناخته می ‌شود؛ یعنی خود را به غفلت و ندیدن زدن. او خودش می‌بیند چه کـــرده هست.

کودکان از ۳- ۲ سالگی می‌توانند ادرار خود را کنترل کنند

به‌طور کلی شب‌ادراری غیرطبیعی هست. اگر نوع ارتباط نیکو باانجام گرفت، کودکان از ۳- ۲ سالگی می‌توانند ادرار خود را کنترل کنند. ممکن هست گاهی هم در شب یا طی روز و در هنگام گیم کـــردن اتفاق بیفتد.

مواردی که گاهی اتفاق می‌افتد را به‌عنوان بیماری یا رفتاری غیرطبیعی در نظر نگیریم. آن‌هایی که مستمر هست، حتماً نیاز به بررسی روان‌شناختی افراد خانواده و کودک دارد که چه ارتباطی بین کودک و افراد خانواده به‌ویژه مادر وجود دارد. مقایسه‌های نابه‌جا تذکرات نا‌به‌جا و دشوارگیری‌های نا‌به‌جا همگی اثر دارد.

آمارها قابل تعمیم نیست

اگر بخواهیم آماری در گروه تصادفی در نظر بگیریم، قابل تعمیم به کل نیست. به نظرم خانواده‌ها پیش از فرخانومدآوری حتماً باید تعلیم‌هایی در زمینه برخورد با کودک داشته باشند. والدینی که در حضور کودک، پرخاشگری کلامی یا جسمی دارند، اثرات زیاد منفی روی کودک می‌گذارند که می‌تواند منجر به شب‌ادراری و مشکلات دیگر شود.

منبع: salamatnews.com

loading…

***

loading…

نوشته شب ادراری کودک – دلایل و روش های درمان • سبك خانومدگي • همراه تعاون پرتال اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.