عدم تعادل در خانومدگی افراد شاغل

وظایف‌ کاری وظایف خانگی مشغله کاری کار و خانومدگی خانومدگی شخصی تعادل کار و خانومدگی تعادل بین کار و خانومدگی

این روزها اکثر اعضای خانواده شاغل هستند و نیمی از تایم خود را در محیط های کاری سپری میکنند. برخی از این افراد قادر نیستند با هم هم به خانومدگی شخصی و هم به خانومدگی شغلی خود رسیدگی کنند و دچار عدم تعادل در این زمینه خواهند انجام گرفت برخی از راهنمایی های پزشکی حیاتی در این زمینه را با هم مرور خواهیم کـــرد.

تعادل کار و خانومدگی

امروزه با وجود شرایط فشرده کاری به دشواری می‌توان تعادل بین خانومدگی شخصی و کار را به نحوی رضایت بخش حفظ کـــرد که همین امر در زیادی از موارد به خستگی مفرط منجر می‌شود.

کار زیاد از حد می‌تواند منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی شود، بی‌انگیزگی ایجاد کند و در عین حال نیز فرد به خاطر کار افزایش، مزد افزایشی دریافت نمی‌کند.

مدیکال نیوز تودی در مقاله فوق به تعداد نکته کلیدی برای حفظ این تعادل و جلوگیری از پرداختن افراطی به مقوله کار و مسائل مرتبط با آن اشاره کـــرده که به شرح زیر هست:

تلفن هوشمند را کنار بگذارید

برای اینکه در زمان‌های آزاد با دغدغه‌های شغلی درگیر نباشید ایده نیکوی هست به پیام‌ها و تماس‌های تلفنی در خارج از زمان کار پاسخ ندهید. همچنین در صورتیکه کارفرما هستید یا دورکاری دارید برای خودتان ساعت کاری در طول روز در نظر بگیرید.

اجازه ندهید نگرانی‌های شغلی زمان و تایم شخصی‌تان را به خود اختصاص دهند

به دشواری می‌توان موضوعات مرتبط با کار را که در طول روز فکر را به خود مشغول می‌کنند، کنار گذاشت اما مطالعات نشان می‌دهد این هسترس می‌تواند بر روابط خانوادگی فرد تاثیر منفی داشته باانجام گرفت.

کار زیاد از حد می‌تواند منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی شود، بی‌انگیزگی ایجاد کند و در عین حال نیز فرد به خاطر کار افزایش، مزد افزایشی دریافت نمی‌کندلباس معقول محل کار بپوشید

وظایف‌ کاری وظایف خانگی مشغله کاری کار و خانومدگی خانومدگی شخصی تعادل کار و خانومدگی تعادل بین کار و خانومدگی

در صورتیکه در محیط کار مجبور به پوشیدن لباس فرم نیستید بهتر هست پوشش معقولی را برای محل کارتان در نظر بگیرید. بررسی‌ها نشان می‌دهد نوع پوشش فرد بر نحوه فکر کـــردن افراد نسبت به خود و دیگران تاثیر می‌گذارد. بنابراین داشتن انواع مشخصی از لباس معقولِ محل کار اعتماد به نفس را تقویت کـــرده و به فرد امکان می‌دهد در محیط کار عملکـــرد بهتری داشته باانجام گرفت.

در راه رفت و آمد به محل کار مطالعه کنید

تحقیقات نشان می‌دهد مطالعه کـــردن به شکل‌های متعددی خانومدگی را تقویت می‌کند که یکی از آنها کاهش سطح هسترس هست. همچنین مطالعه کـــردن می‌تواند به فرد کمک کند هسترس‌های قابل پیش بینی قبل از کار را از بین برده و به ایجاد فضای آرام پس از آن نیز کمک کند.

از دیگران در انجام کارهای خانه کمک بگیرید

مطالعات نشان می‌دهد محول کـــردن بخشی از وظایف همچون انجام کارهای خانه به دیگران می‌تواند حس رضایت از خانومدگی را افزایش دهد. بازگشت از محل کار به خانه و روبرو انجام گرفتن با انبوها از ظرف‌های کثیف اغلب افراد شاغل را مضطرب می‌کند و به همین دلیل بهتر هست وظایف خانه با سایر اعضای خانواده تقسیم کنید یا شاید حتی لازم شود افرادی را هستخدام کنید تا در برخی کارها به شما کمک کنند.

ایسنا

نوشته عدم تعادل در خانومدگی افراد شاغل اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.