فشار خون بالا چیست؟

تحریریه گروه ترجمه تعاون پرتال

 

با هر ضربان قلب، ماهیچه قلب منقبض انجام گرفته و فشار و نیرویی تولید می‌‌کند که می‌‌تواند مقدار مشخصی از خون را به درون آئورت منتقل کند.

بخشی از این موج فشاری ابتدا با انبساط دیواره قابل ارتجاع قلب متوقف می‌‌شود. سپس فشار این دیواره در مرحله هستآسوده ماهیچه، افزایش یافته و خون را به سمت جلو پیش می‌‌راند.

بالا بودن فشارخون نشان از خروجی افزایش خون از قلب به وسیله ضربان تندتر قلب، یا حجم خون افزایش و یا باریک تر انجام گرفتن سرخرگ ها و در نتیجه مقاومت افزایش، دارد.

اگر علت فشارخون، یکی از این دلایل شناخته انجام گرفته باانجام گرفت، به آن فشارخون ثانویه نقل کرد می‌‌شود. ۹۰ درصد فشارخون‌های بالا، فشارخون نخستیه و یا اصلی هستند که علت اصلی آنها هنوز مشخص نیست.

با اینحال عواملی وجود دارد که منجر به فشارخون بالا می‌‌شود.

از این عوامل می‌‌توان به وراثت، جنس آقا، اندام درشت، مصرف زیاد نمک، مصرف غذاهای چرب و همچنین کم- پتاسیم، اضافه وخانوم و اضطراب های روانشناسی اشاره کـــرد.

نوع فشار خون                                    عدد سیستولیک (میلی متر جیوه)                                             عدد دیهستولیک (میلی متر جیوه)

فشارخون لب مرز                                   ۱۵۹-۱۴۰                                                                                     ۹۴-۹۰

فشارخون ناپایدار                                   این نوع فشارخون زمانی که فرد تحت هسترس ذهنی یا فیزیکی قرار داشته باانجام گرفت، به وجود می‌‌آید

فشارخون ملایم                                     ۱۶۰<                                                                                          ۱۰۴-۹۰

فشارخون نسبتا انجام گرفتید                           ۱۶۰<                                                                                          ۱۱۴-۱۰۵

فشارخون انجام گرفتید                                    ۱۶۰<                                                                                          ۱۱۵<

فشارخون بدخیم                                   عدد دیهستولیک ۱۲۰< و به شبکیه چشم صدمه در حد IV-III می‌‌خانومد و منجر به نارسایی کلیوی پیشرفته می‌‌شود.  

بحران فشارخون بالا                               فشارخون به زیاد از ۱۲۰/۳۲۰ میلی متر جیوه می‌‌رسد و علایم تهدیدکننده حیات (قلبی/مغزی) دارد.

عوارض عروقی

فشارخون بالا، یکی از نخستین عوامل خطر برای تصلب شرایین یا بهتر بگوییم کلسیفیکاسیون (رسوب نمک های کلسیم در یک بافت) عروقی هست.

۵۰ تا ۶۰ درصد بیماران مبتلا به فشارخون بالا، دچار تصلب شرایین خفیف هستند.

به عبارت ساده اینکه، انباشت چربی، کربوهیدرات های پیچیده، خون و اجزاء خون، بافت پیوندی و ذخایر کلسیم درون لایه های درونی سرخرگ ها قرار گرفته و موجب تغییراتی در لایه های میانی عروقی می‌‌شوند.

در نتیجه انقباض یا حتی انسداد سرخرگ ها، به اندام های وابسته به این سرخرگ ها، اکسیژن کمی می‌‌رسد یا هرگز اکسیژنی نمی رسد.

در اینگونه مواقع غالب اوقات رگ های قلب، مغز و یا کلیه صدمه می‌‌بینند.

عوارض مغزی

عوارضی که فشارخون بالا روی مغز می‌‌گذارد موجب مرگ و میر ۱۴ درصد از بیماران مبتلا به فشارخون بالا می‌‌شود.

این عوارض عبارتند از، سکته مغزی، خونریزی انجام گرفتید و همچنین آنسفالوپاتی فشارخون بالای انجام گرفتید.

در حالت سکته مغزی، نواحی مغزی در جایی هستند که دیواره های سرخرگی، سفت انجام گرفته و رگ های مغزی را تغییر داده و در نهایت جریان خون در آن قسمت زیاد کم می‌‌شود.

از میان عوارضی که این وضعیت به وجود می‌‌آورد، می‌‌توان به حملات سرگیجه، وزوز گوش، دید ضعیف، اختلال در درک، گفتار و شنیدن صحیح، فلج انجام گرفتن یا حتی مرگ اشاره کـــرد.

خونریزی انجام گرفتید نیز متداوم باعث مرگ می‌‌شود. فشارخون بالا موجب پارگی رگ های مغزی، عمدتا در محل هایی که رگ های آن قسمت دچار آنسفالوپاتی فشارخون بالا انجام گرفته، می‌‌شود.

این وضعیت معمولا در زمان بحران فشارخون بالا رخ می‌‌دهد.

مایع رگ های بزرگ انجام گرفته وارد بافت های مغزی می‌‌شوند و فشار جمجمه سر را به انجام گرفتت بالا می‌‌برند و در نتیجه به مغز صدمه می‌‌رسانند که آن نیز به نوبه خود خطر مرگ را به همراه دارد.

اندازه گیری

در دستگاه فشارسنج، عدد نخستی و بالاتر، فشار موجود در سرخرگ ها هنگام انقباض ماهیچه قلب (سیستول) را نشان می‌‌دهد.

دومین عدد و پایینی، فشار درون رگ ها هنگام توقف فشار حفره های قلب (دیهستول) را نشان می‌‌دهد که افزایش تحت تاثیر خاصیت کشش دیواره ارتجاعی آئورت هست.

عوارض قلبی

فشارخون دایما بالا، ماهیچه بطن چپ قلب را مجبور به انجام پمپاژ افزایشی می‌‌کند که به علت تلاش دشوار و انجام گرفتید ناشی از فشارخون بالای مستمر، بتدریج به ضخامت آن افزوده می‌‌شود.

این مساله ابتدا به حجم بطنی صدمه می‌‌خانومد و سپس موجب انبساط آن انجام گرفته و در نهایت قلب بزرگتر و کروی شکل می‌‌شود.

این وضعیت که به آن هیپرتروفی (بزرگ انجام گرفتن زیاد از حد یک اندام) بطنی چپ می‌‌گویند موجب کاهش برون دهی خون از قلب می‌‌شود.

شرایطی که به آن نارسایی قلبی می‌‌گویند. تغییرات ایجاد انجام گرفته در دیواره های عروقی و افزایش فشار موجود در دیواره قلبی ناشی از ضخیم انجام گرفتن ماهیچه های قلب، موجب انقباض رگ های قلبی انجام گرفته که این شرایط به نوبه خود منجر به کاهش جریان خون قلبی و در نهایت بیماری قلبی-عروقی می‌‌شود.

از عوارض این بیماری می‌‌توان به درد در قفسه سینه و بازوی چپ، که به آن آنژین صدری می‌‌گویند، انفارکتوس قلبی مثل تخریب بافت های ماهیچه ای قلبی، کاهش برون دهی خون قلبی، ریتم غیرطبیعی قلب یا مرگ ناگهانی، اشاره کـــرد.

قابل توجه

بین ۲۰ تا ۲۵ درصد آقام کشورهای پیشرفته به فشارخون بالا مبتلا هستند که افزایش آنها غالب اوقات از این وضعیت خود آگاهی ندارند.

علایم نخستیه فشارخون می‌‌تواند خونریزی از بینی، سردرد و یا سرگیجه باانجام گرفت. اما فشارخون بالا به طور دقیق فقط با آزمایش های منظم تشخیص داده می‌‌شود.

اهمیت ندادن به فشارخون دایما بالا و بدون درمان رها کـــردن آن، به قلب و عروق صدمه می‌‌خانومد و در برخی موارد خانومدگی فرد را به خطر می‌‌اندازد.

فشارخون بالا، یکی از عوامل پر خطر اصلی ابتلا به بیماری قلبی (CHD) هست. این بیماری علت اصلی مرگ افراد در کشورهای صنعتی هست.

عوارض کلیوی

هر نوع فشارخون، دیر یا زود، موجب صدمه به رگ های کلیه و یا انقباض آنها می‌‌شود.

در اینگونه مواقع برخلاف اندام های دیگر، دور خطرناکی در کلیه ها رخ می‌‌دهد، زیرا کلیه به کاهش جریان خون با ترشح هورمون، واکنش نشان می‌‌دهد که خود این هورمون باعث فشارخون افزایشی می‌‌شود.

کاهش جریان خون افزایش در کلیه، باعث تخریب بافت کلیوی انجام گرفته و در نهایت کلیه کوچک می‌‌شود.

نقص عملکـــرد کلیه در نتیجه کاهش جریان خون، می‌‌تواند به کل سیستم بدن صدمه زده و موجب نارسایی تکمیل کلیه شود و جان فرد را به خطر اندازد.

عوارض فوندوس چشمی

معمولا پزشکان با معاینه چشم و مشاهده فوندوس چشمی بیمار می‌‌توانند انجام گرفتت فشارخون بالای بیمار را تعیین کنند (‌فوندوس به معنای محلی که تورفته و گود هست و همچنین عمیق ترین سطح هر عضو نقل کرد می‌‌شود و فوندوس در چشم پزشکی منظور داخل کره چشم هست).

مرحله نخست فوندوس چشمی با عروق منقبض انجام گرفته، شناسایی می‌‌شود.

در این حالت ریزترین عروق شبکیه دچار کشیدگی انجام گرفته هست.

در مرحله دوم، عروق خونی چشم به اصطلاح ظاهر سیم مسی به خود می‌‌گیرند و قطر چشم کمی غیرطبیعی می‌‌شود.

می‌‌توان این حالت را به ساعت شنی تشبیه کـــرد که چشم با انقباض در نقطه تقاطع با رگ ها به این شکل در می‌‌آید و یا بتدریج شکل قوس و یا کمان به خود می‌‌گیرد.

در مرحله سوم، خونریزی افزایشی در شبکیه مشاهده می‌‌شود و فساد نقطه سفید و یا زرد متمایل به سفید – به نام ماکول- صورت می‌‌گیرد.

این خونریزی منجر به نقص در بینایی می‌‌شود. در مرحله چهارم، تورم افزایش و برآمدگی چشمی صورت می‌‌گیرد.

باید‌ها

* کنترل وخانوم با کاهش وخانوم در حد نرمال، اگر دچار اضافه وخانوم هستید

* ورزش منظم، تمرین های هستقامتی

* ورزش های ریلکسیشن منظم

* مصرف محدود نمک

* مصرف غذای کم چرب و هستفاده از اسیدهای چرب غیراشباع (چربی های سبزی، ماهی)

* مصرف محدود قند

* دریافت به اندازه پتاسیم (با مصرف خوراکی های حاوی پتاسیم (میوه و سبزی ها) و روش های پخت ملایم غذا

* بررسی منظم فشارخون

نبایدها

* دوری از ورزش های سنگین و ایزومتریک

* اجتناب از مصرف نیکوتین

* دوری از مصرف زیاد از حد قهوه و نوشیدنی‌های کافئین‌دار

* مصرف نکـــردن نوشیدنی‌های الکلی

* دوری از قرار گرفتن در معرض دمای بالا مانند حمام آفتاب و یا سونا

* اجتناب از سفرهای هوایی، به ویژه پروازهای طولانی مدت

* قطع خودسرانه داروی فشار خون 

 

نوشته فشار خون بالا چیست؟ اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.