مجموعه کتب هیئت

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?&ID=13701c7a-1523-4bc5-a9be-083fc043ad15

مجلس و هیئت عزای حسینی از سه رکن سخنران، مداح و عزاداران تشکیل شده است. هرکدام از این سه، تکلیف و رسالت ویژۀ خود را دارند از همین رو ما در این مجموعه آداب و وظایف هرکدام را در کتابی مستقل گرد آورده ایم.   

از خدا جوییم توفیق ادب     بی ادب محروم ماند از فیض رب

اکنون که ما محبان و ارادتمندان اهلبیِت(علیهم السلام) ،قصد آن داریم ، در صراط مستقیم محبت و ولایت آل الله (علیه السلام) گام برداریم، چه نیکوست، آداب و مرام«ارادت ورزی» را نیز از خود آن معادن علم جویا شویم
آیات کریمۀ قرآن و روایات شریف ائمۀ اطهار(علیهم السلام)  در تبیین شرایط و آداب ذکر اهلبیت ،بهترین هدیه ای است که می توان به سالکان این راه پربهجت و ناب تقدیم کرد.
در بیان و نگاه پرچم دار و مقتدای اهل ولای این عصر، یعنی امام خمینی(ره)  و خلف صالح و برحقّ ایشان، رهبر معظم انقلاب نیز آداب و تکالیف عزاداران مجلس حضرت اباعبدالله(علیه السلام) ،شنیدنی است. در این مجموعه از رهنمودهای حکیمانۀ این دو عزیز، بهره وافر برده ا یم.
مجلس و هیئت عزای حسینی از سه رکن سخنران، مداح و عزاداران تشکیل شده است. هرکدام از این سه، تکلیف و رسالت ویژۀ خود را دارند و همینطور برای هرکدام آسیب ها و شبهات جداگانه ای وجود دارد، از همین رو ما در این مجموعه آداب و وظایف هرکدام را در کتابی مستقل ویژه همان گروه گرد آورده ایم.

برای دانلود هر یک از کتاب روز عکس مرتبط کلید کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.