مقیاس کیفیت خانومدگی برای درد

اگر شما احساس درد مزمن داشته باشید ممکن هست با کیفیت خانومدگی در ارتباط باانجام گرفت. علت درد می‌تواند ناشی از بیماری‌های مختلف مانند سرطان، زونا، آرتریت، آسیب و یا هر علت دیگر باانجام گرفت. مقیاس کیفیت خانومدگی یک ابزار مفید برای ارزیابی شما توسط پزشک هست. این مقیاس می‌تواند به شما و پزشک معالج به‌منظور نظارت بر بهبود و یا عوارض ناشی از درمان کمک کند.


چه کسی مقیاس کیفیت خانومدگی برای درد را ایجاد کـــرده هست؟

مقیاس کیفیت خانومدگی: اندازه‌گیری عملکـــرد برای افراد مبتلابه درد توسط انجمن درد مزمن آمریکا (ACPA) توسعه داده‌انجام گرفته هست.


مقیاس کیفیت خانومدگی برای درد چگونه هستفاده می‌شود؟

هنگامی‌که شما برای نخستین بار به دنبال درمان برای درد، به پزشک مراجعه می‌کنید می‌بایست پرسشنامه درد را که توسط پزشک به شما داده می‌شود تکمیل نمایید. این پرسشنامه نشان می‌دهد که چگونه و به تعداد روش درد شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

  • قابلیت توانایی کار
  • توانایی معاشرت
  • توانایی ورزش
  • توانایی شما در انجام کارهای خانگی
  • خلق‌وخوی شما

اعداد در مقیاس کیفیت خانومدگی برای درد:

از شما خوهسته می‌شود که برای رتبه‌بندی کیفیت خانومدگی مقیاس صفر (عدم عملکـــرد) تا ۱۰ (باکیفیت طبیعی از خانومدگی) را در پرسشنامه هستفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، عددصفر ممکن هست نشان دهد که شما در رختخواب در پایان طول روز بمانید و در مورد خانومدگی احساس ناامیدی کنید و یا اینکه با دادن عدد ۷ منظور این باانجام گرفت که می‌توانید کار خود را انجام دهید و یا داوطلبانه به انجام برخی از امور بپردازید همچنین عدد ۱۰ نشان می‌دهد که شما از یک خانومدگی اجتماعی معقول برخوردار هستید. ممکن هست پزشک از شما بخواهد تا در طول دوره درمانی خود مقیاس کیفیت خانومدگی را تکرار نمایید. این امر به ارزیابی پلن درمانی و نیز گروه مراقبت‌های بهداشتی کمک فراوانی می‌کند.


 مقیاس کیفیت خانومدگی ابزاری برای مدیریت درد

مقیاس کیفیت خانومدگی یک ابزار مفید برای پزشک جهت مدیریت درد هست. خاطرات درد نیز یکی دیگر از ابزار مفیدی هست که امکان ارائه مراقبت‌های بهداشتی را برای فهم و درک مشخصات درد و مدیریت آن فراهم می کند. برای دفتر خاطرات درد، از شما خوهسته می‌شود تا به سیستم واردانجام گرفته و انجام گرفتت و چگونگی درد، شروع آن، میزان درد و داروهای هستفاده‌انجام گرفته را وارد کنید. درمان درد مزمن می‌تواند یک چالش باانجام گرفت. با ارائه دادن تصویر دقیقی از درد می‌توانید تأثیر درمانی آن را در خانومدگی مشاهده نمایید.


ترجمه انجام گرفته از وبسایت: www.webmd.com

نوشته مقیاس کیفیت خانومدگی برای درد اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.