مهارت های توجه اشتراکی و کودک مبتلا به اتیسم

توجه اشتراکی چیست؟

توانایی  توجه مشترک  با سایر افراد بر روی یکسری موارد می باانجام گرفت مثل افراد، اشیا و یا وقایع.

این مهارت ها شامل توانایی بدست آوردن، حفظ و تغییر توجه می باانجام گرفت. توجه اشتراکی  راهی برای داشتن نگاه مشترک بر روی چیزی و / یا داشتن وضعیتی برای ارتباط می باانجام گرفت.  مهارت های توجه اشتراکی پیش بینی کننده ی نمو کلامی در فردا می باانجام گرفت.

توجه اشتراکی در دوران شیرخواری بین کودک و والد شروع می شود. مهارت های نخستیه شامل اشاره به حیوان و یا نگاه به صفحه کتاب هست. برخی مهارت ها که  بعدا ایجاد می شود شامل تمرکز روی گیم و یا درخوهست چیزهای خاص مثل برخی غذاها هست. در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، برخی فعالیت ها ممکن هست دشوار باانجام گرفت به این علت که این بچه ها  کمبود مهارت های اجتماعی لازم و ضروری برای شروع و یا حفظ تمرکز  دارند. این امر ممکن هست باعث شود تا در دریافت نیازهایشان  دشواری داشته باشند.


چه مهارت هایی برای توجه اشتراکی لازم هست؟

مهارت های متعددی در توجه اشتراکی اهمیت دارد ( وودز و وتربی ۲۰۰۸ صفحه ی ۱۸۱). نه تنها انجام این فعالیت ها به افراد کمک می کند تا نیازهای خود را مطرح کنند، بلکه برای فعل و انفعالات معقول و ارتباطات نموی معنی دار ضروری هست. این مهارت ها عبارتند از:

  • همکاری و تقابل  با افراد در اجتماع
  • تغییر نگاه بین افراد و اشیا
  • اشتراک شرایط احساسی با فرد دیگر
  • دنبال کـــردن نگاه و اشارات فرد دیگر
  • توانایی ترسیم توجه فرد دیگر بر روی اشیا و یا وقایع به دنبال داشتن تجریبات مشترک

چگونه می توان به بهبود توجه اشتراکی کمک کـــرد؟

یکی از بهترین روش ها برای کمک به کودکان ( بویژه کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم) بهبود مهارت های توجه اشتراکی هست تا یک مدل گفتاری ( زبانی) نیکو شکل بگیرد.

  • از اشاراتی مثل نشان دادن اشیا، همراه با تغییر نگاه چشم می توان هستفاده کـــرد.
  • از تعلیم دست روی دست ( گرفتن دست کودک و کمک به وی تا به اشیایی اشاره کند) می توان هستفاده کـــرد.
  • راه دیگر برای بهبود توجه اشتراکی دنبال کـــردن اهداف و منظور کودک هست.

زمان معقول دیگر برای تمرین  مهارت های توجه اشتراکی،  در طی روز هست. زیادی از کودکان مبتلا به اوتیسم  دوست دارند تا در فعالیت های روزانه افزایش موفقیت به دست بیاورند، مثل مسواک زدن، غذا خوردن.  به یاد داشته باشید که تمرین مهارت های توجه اشتراکی در محیط کودک می توان به وی کمک کند تا ارتباطات و موفقیت های اجتماعی در منزل، مدرسه و جامعه بدست بیاورد.


ترجمه انجام گرفته از وبسایت: www.superduperinc.com

نوشته مهارت های توجه اشتراکی و کودک مبتلا به اتیسم اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.