نام آنتی بیوتیک برای عفونت ادراری

اگر به طور مکرر ادرار می کنید و ادرار شما دردناک و سوخانومده هست، احتمالا عفونت ادراری  (UTI) دارید. احتمالا تعجب می کنید که عفونت ادراری دومین عفونت رایج موجود در بدن هست . گاهی اوقات عفونت ادراری محدود کننده هست، به این معنی که بدن می تواند بدون آنتی بیوتیک با عفونت مبارزه کند؛ با این حال، افزایش موارد عفونت ادراری بدون عارضه می تواند به سرعت با یک دوره کوتاه از آنتی بیوتیک های عفونت ادراری خوراکی درمان شود.

عفونت ادراری (UTI)  چیست؟

عفونت ادراری ممکن هست در هر کجا در امتداد دستگاه ادراری از جمله کلیه ها (اندام هایی که خون را به ادرار می رسانند)، حالب (لوله هایی که ادرار را از هر کلیه به مثانه می رسند)، مثانه (ذخیره ادرار)، یا مجرای ادرار (لوله ای که ادرار را از مثانه به خارج می فرستند) اتفاق بیفتد.

عفونت مجاری ادراری هنگامی رخ می دهد که باکتری به داخل مجرای ادرار وارد می شود و به مثانه منتقل می شود – این عفونت سیستیت نامیده می شود. عفونتهایی که از مثانه و به کلیه ها منتقل می شوند، پیلونفریت نامیده می شوند. عفونت لوله ای که ادرار را از مثانه به خارج خارج می کند، اورتریت نامیده می شود. علائم عفونت ادراری در خانومان و آقاان مشابه هست. علائم عفونت ادراری ممکن هست شامل موارد زیر باانجام گرفت:

 • درد یا سوزش ناشی از ادرار
 • نیاز مکرر یا فوری به ادرار کـــردن
 • خون در ادرار یا ادرار صورتی رنگ
 • درد و گرفتگی کمر در معده 

عفونت ادراری بالایی که شامل کلیه هستند ممکن هست علائم تب، درد پشت و حالت تهوع یا هستفراغ داشته باشند. عفونت های ادراری در خانومان افزایش از آقاان هست، زیرا مجرای ادراری خانوم ها نسبت به آقاان کوتاه تر و نزدیک به مقعد هست و اجازه می دهد باکتری ها به مجرای ادرار به آسودهی وارد شوند. احتمال عفونت در خانومان بعد از فعالیت جنسی و یا هنگام هستفاده از دیافراگم برای کنترل بارداری افزایش هست. یائسگی همچنین خطر ابتلا به UTI را افزایش می دهد.

آنتی بیوتیک معقول برای درمان عفونت ادراری چیست؟

– انواع مختلفی از آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های ادراری  وجود دارد. اکثر (۷۵-۹۵٪ )  عفونت در خانومان بوسیله یک باکتری شناخته انجام گرفته به نام Escherichia coli )E. coli) ایجاد می شود. انواع دیگر باکتری ها ممکن هست به ندرت وجود داشته باانجام گرفت. درمان های مختلفی در مناطق مختلف کشور بر اساس الگوهای ناحیه ای مقاومت دارویی توصیه می شود.

– اکثر بیماران مبتلا به عفونت ادراری بدون عارضه بدون هیچ تست تشخیصی خاص شروع به درمان می کنند، اگر چه آنالیز ادرار ممکن هست با انجام یک نمونه ادرار انجام شود. در بررسی ادرار، اجزای شیمیایی ادرار مشخص می شود و پزشک ممکن هست به رنگ ادرار، وضوح و نمونه زیر میکروسکوپ نگاه کند. کشت ادرار می تواند باکتری های خاصی که باعث عفونت ادراری انجام گرفته اند را مشخص کند.

– علائمی مانند سوزش در هنگام ادرار معمولا در عرض یک تا دو روز پس از شروع درمان دیده می شود. حتما دوره دارو را تکمیل مصرف کنید. اگر علائم بعد از ۲ تا ۳ روز هنوز وجود داشته باانجام گرفت، با پزشک خود تماس بگیرید.

سوالات رایج شما درباره مصرف آنتی بیوتیک در عفونت ادراری

آنتی بیوتیک و عفونت ادراری

۱- چه آنتی بیوتیک های خوراکی بدون عارضه برای درمان عفونت ادراری هستفاده می شود؟

آنتی بیوتیک های خوراکی زیر معمولا برای درمان عفونت های عفونت ادراری (سیتیت حاد) مورد هستفاده قرار می گیرند:

 • سولفامتوکسازول تری متوریم
 • نیتروفورانتوئین (مکبوید، مکرواندین)
 • فسفومایسین (مونورول)
 • آموکسی سیلین / کلوولانات (Augmentin)
 • بعضی از سفالوسپورین ها مانند سفتوپوکسیم، سفیدیینیر یا سفافلر
 • فلوروکینولونها مانند سایپروفلوکساسین (Cipro)  و لووفلوکساسین (Levaquin)  نیز معمولا برای سیتیت هستفاده می شوند.

یک بررسی نشان داد که هر دو فلوروکینولون خوراکی و تزریقی (همچنین به نام “کینولون ها”) با عوارض ناشی از تاندون ها، عضلات، مفاصل، اعصاب و سیستم عصبی مرکزی همراه هستند. این عوارض جانبی می تواند به زودی پس از یک هفته دیده می شوند و ممکن هست به طور بالقوه دائمی باانجام گرفت. بیماران باید در خصوص هستفاده از فلوروکینولون ها با پزشک خود صحبت کنند. با این حال، فلوروکینولون های خوراکی برای عفونت ادراری های پیچیده تر، از جمله پیلونفریت معقول هستند. برای درمان سرپایی پیلونفریت بدون عارضه معمولا کینولون های زیر هستفاده می شود:

 • (Ciprofloxacin ، Cipro,Cipro XR)
 • لووفلوکساسین 

۲- آیا آنتی بیوتیک های داخل وریدی (IV)  برای عفونت ادراری انجام گرفتید هستفاده می شود؟

– اگر حامله هستید، تب بالا دارید یا نمی توانید غذا و مایعات را حفظ کنید، پزشک ممکن هست شما را بستری کند، بنابراین شما می توانید با آنتی بیوتیک های داخل وریدی درمان شوید. تایمی عفونت شما شروع به بهبود می کند، ممکن هست به خانه بازگردید و با آنتی بیوتیک خوراکی جریان بهبود را ادامه دهید.

در مناطقی که مقاومت فلوروکینولون زیاد از ۱۰ درصد هست، در بیماران مبتلا به پیلونفریت انجام گرفتید، افرادی که دارای عفونت ادراری پیچیده هستند که به فلوروکینولون ها آلرژی دارند یا قادر به تحمل کلاس دارو نیستند، درمانی با یک عامل از قبیل سفتریاکسون یا آمینوگلیکوزید به عنوان گنتامایسین یا توبرامایسین ممکن هست معقول باانجام گرفت. درمان مداوم شما باید بر اساس هشدارات حساسیت دریافت انجام گرفته از آزمایشگاه باانجام گرفت.

 • سفریکسون
 • جنتامایسین
 • ترومایسین

۳- عوارض جانبی رایج هستفاده از آنتی بیوتیک در عفونت ادراری چیست؟

هر آنتی بیوتیک مسئول تعدادی از عوارض جانبی هست. عوارض جانبی آنتی بیوتیک خود را با پزشک مورد بحث قرار دهید. عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها عبارتند از:

 • عفونت های مخمری واژینا یا ترشحات دهانی (گونه های کاندیدا): آنتی بیوتیک ها همچنین ممکن هست تعادل فلور طبیعی در واژن را تغییر دهند و منجر به رانجام گرفت زیاد از حد قارچی شود. کاندیدا آلبیکنس یک قارچ رایج هست که معمولا به مقدار زیاد در واژن وجود دارد و معمولا باعث بیماری یا علائم نمی شود. با این حال، کاندیدیازیس واژینال زمانی رخ می دهد که رقابت باکتریها به دلیل درمان با آنتی بیوتیک محدود باانجام گرفت. 
 • ناآسودهی شکم: آنتی بیوتیک ها اغلب با ناآسودهی معده مانند حالت تهوع، هستفراغ، عدم اشتها (بی اشتهایی)، درد معده یا سوزش (دیسپپسی) ارتباط دارند. مصرف غذا ممکن هست باعث کاهش ناآسودهی معده شود، اما با داروساز چک کنید.
 • اسهال مرتبط با آنتی بیوتیک: آنتی بیوتیک ها معمولا منجر به اسهال ناشی از آنتی بیوتیک و یا مدفوع شکننده می شوند که پس از قطع آنتی بیوتیک مشخص می شود. آنتی بیوتیک های وسیع طیف همچنین می توانند فلور روده نرمال (“باکتری نیکو”) را از بین ببرند و منجر به رانجام گرفت زیاد از حد باکتری های عفونی مانند Clostridium difficile )C. difficile) شوند. اگر اسهال انجام گرفتید، خونریزی همراه با گرفتگی معده یا هستفراغ باانجام گرفت، با پزشک تماس بگیرید تا از C. difficile جلوگیری شود. شایع ترین آنتی بیوتیک های مرتبط با اسهال مرتبط با آنتیبیوتیکی آموکسی سیلین-کلووولانات، آمپی سیلین و سفالوسپورین ها، فلوروکینولون ها، آسیترومایسین و کلاریترومایسین هستند.
 • سندرم هستیونس جانسون (SJS)، نكرولیز اپیدرمال سمی(TEN) : سندرم هستیونس جانسون و نكرولیز اپیدرمی سمی، واكنشهای انجام گرفتید آلرژیک هستند. واکنش های پوستی مانند بثورات پوستی، لایه برداری پوست و زخم های غشای مخاطی می تواند رخ دهد و ممکن هست تهدید کننده خانومدگی باانجام گرفت. آنتی بیوتیک ها مانند سولفونامید ها، پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و فلوروکینولون ها ممکن هست به SJS و TEN منجر شوند.

۴- مقاومت آنتی بیوتیکی یعنی چی؟

نرخ مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها همواره بر اساس الگوهای محلی در جامعه و عوامل خطر خاصی برای بیماران مانند هستفاده از آنتی بیوتیک یا سفر اخیر متغیر هست. با افزایش میزان مقاومت آنتیبیوتیکی به آمپی سیلین و آموکسی سیلین برای سيستيت (E. coli)، با وجود آموکسی سیلین / کلووولانات (Augmentin)  هنوز ممکن هست گزینه ای باانجام گرفت. سایر درمان های خوراکی با افزایش میزان مقاومت گزارش انجام گرفته شامل سولفامتوکسازول-تریمتوپریم (Bactrim DS، Septra DS ) و فلوروکینولون ها می باانجام گرفت. میزان مقاومت در برابر سفالوسپورین خوراکی و آموکسی سیلین / کلوولانات هنوز هم کاهش از ۱۰ درصد هست.

۵- چه آنتی بیوتیک های جدیدی برای عفونت ادراری ها در دسترس هستند؟ 

آخرین مصوبات آنتی بیوتیک FDA برای عفونت ادراری عبارتند از:

Avycaz

 • Avycaz  )avibactam and ceftazidime) نسل بعدی، مهار کننده β- لکتام غیر بتالاکتاماز و نسل سوم آنتی بیوتیک سفالوسپورین آنتی پیسودومونال برای درمان عفونتهای داخل شکمی پیچیده در ترکیب با مترونیدازول و ادرار پیچیده هست.
 • Avycaz برای نخستین بار در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ تایید انجام گرفت و توسط Allergan Inc. ساخته انجام گرفته هست. Avycaz به عنوان تزریق داخل وریدی هر ۸ ساعت داده می شود. تنظیمات لازم در بیماران با اختلالات کلیوی ضروری هست.

Zerbaxa

 • Zerbaxa  (سفتووزان و تازوباکتام) ترکیبی از مهارکننده های سفالوسپورین و بتالاکتاماز برای درمان عفونت های شکمی در داخل شکمی هست و با مترونیدازول مصرف می شود. Zerbaxa همچنین برای عفونت های دستگاه ادراری پیچیده (CUTI)، از جمله پیلونفریت هستفاده می شود.
 • Zerbaxa برای نخستین بار در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ تایید انجام گرفت و توسط Merck و Co. تولید انجام گرفته هست. Avycaz به عنوان تزریق داخل وریدی هر ۸ ساعت داده می شود. تنظیمات لازم در بیماران با اختلالات کلیوی ضروری هست.

۶- آیا آنتی بیوتیک های بدون تعاون پرتال برای عفونت ادراری وجود دارد؟

آنتی بیوتیک های بدون تعاون پرتال برای عفونت ادراری در دسترس نیستند. پزشک شما ممکن هست یک محصول OTC به نام  فنازوپیریدین را توصیه کند تا مثانه را خنثی کند تا درد سوزش را در طی ادرار کاهش دهد. Uristat را می توان بدون تعاون پرتال در داروخانه خریداری کـــرد. یک محصول فنزانوپیریدین مشابه Pyridium نیز با تعاون پرتال از پزشک در دسترس هست. فنازوپیریدین را فقط ۴۸ ساعت مصرف کنید و ممکن هست ادرار را به رنگ قهوه ای، نارنجی یا قرمز تبدیل کند. بهتر هست هنگام هستفاده از فنازوپیریدین، از لنز هستفاده نکنید.

۷- چه اتفاقی می افتد اگر عفونت ادراری مکرر داشته باشم؟

برخی از خانومان ممکن هست یک یا دو یا سه نوع عفونت ادراری در سال داشته باشند؛ برای این خانومان پیشگیری با آنتی بیوتیک ها توسط پزشک توصیه می شود. برای عفونت ادراریهای مکرر، تعدادین گزینه وجود دارد:

 • یک دوره کوتاهتر (۳ روز) آنتی بیوتیک در نخستین علائم عفونت ادراری ؛ یک تعاون پرتال ممکن هست به شما برای نگهداری در خانه تجویز شود.
 • دوره طولانی تر درمان آنتی بیوتیک.
 • یک دوز از آنتی بیوتیک را بعد از مقاربت جنسی مصرف کنید.

انتخاب آنتی بیوتیک بر اساس عفونت ادراری قبلی، اثربخشی و عوامل خاص مانند آلرژی و هزینه های درمانی هست. آنتی بیوتیک هایی که معمولا برای عفونت ادراری های عادی هستفاده میشوند میتوانند شامل سولفامتوکسازول، ترتریتوپریم، نیتروفورانتوئین، سفافلور، سفالکسین یا نورفلوکساسین باشند.

در خانومان بعد از یائسگی خشکی واژن ممکن هست منجر به عفونت های مجدد شود، هستروژن واژینال ممکن هست یک درمان موثر باانجام گرفت.

۸- آیا می توانم بدون آنتی بیوتیك عفونت ادراری را درمان كنم؟

درمان عفونت ادراری بدون آنتی بیوتیک معمولا توصیه نمی شود. عفونت ادراری نخستیه مانند عفونت مثانه (cystitis) می تواند در طول زمان بدتر شود و منجر به عفونت انجام گرفتید کلیوی (پیلونفریت) شود. با این حال، یک مطالعه کوچک نشان داده هست که ابتلا به عفونت ادراری های خفیف ممکن هست به خودی خود برطرف شود. اگر علائم عفونت ادراری دارید، بهتر هست با پزشک خود چک کنید. خانومان باردار در صورتی ابتلا به عفونت ادراری باید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنند، زیرا این می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به کمبود وخانوم یا زایمان زودرس نوزاد شود.

۹- آیا آب ذغال اخته از عفونت ادراری جلوگیری می کند؟

برخی از بیماران مایل به هستفاده از ذغال اخته یا آب ذغال اخته به عنوان درمان خانگی برای درمان عفونت ادراری می باشند. مشخص نانجام گرفته هست که آب ذغال اخته عفونت باکتریایی مداوم در مثانه یا کلیه را درمان می کند یا خیر.

ذغال اخته به عنوان یک عامل نگهدارنده پیشگیری برای عفونت ادراری مورد مطالعه قرار گرفته هست. طبق نقل کرد یکی از متخصصان، ماده فعال در ذغال اخته – پروانتوسیانیدین های نوع آ  (PACs) –  را در برابر باکتری های عامل بیماری عفونت ادراری موثر هست، اما تنها در کپسول های ذغال اخته ، نه در آب ذغال اخته هست. به نظر می رسد ذغال اخته با جلوگیری از چسبیدن باکتری ها به داخل مثانه اثر می کند؛ با این حال، برای جلوگیری از چسبندگی باکتری ها، مقدار زیادی آب زغال اخته نیاز هست. علاوه بر این، زغال اخته برای جلوگیری از عفونت ادراری های عود کننده در مطالعات کنترل انجام گرفته ثابت نانجام گرفته هست. مطالعات قبلی نشان داد که آب زغال اخته یا زغال اخته برای جلوگیری از عفونت ادراری ها مفید هست.

اثربخشی زیادی از داروهای گیاهی یا خانگی ممکن هست به اندازه داروهای تجویزی مورد آزمایش قرار نگرفته باانجام گرفت. محصولات گیاهی بدون تعاون پرتال و مکمل های غذایی توسط FDA قانون گذاری نمی شود. عوارض جانبی و تعاملات دارویی نیز هم ممکن هست با درمان های جایگزین رخ دهد. متداوم قبل از هستفاده از درمان جایگزین، مکمل گیاهی یا رژیم غذایی با پزشک خود مشورت کنید. در اکثر موارد آنتی بیوتیک بهترین درمان برای عفونت ادراری هست.

تهیه و تنظیم: گروه سلامت تعاون پرتال

منبع: www.drugs.com

نوشته نام آنتی بیوتیک برای عفونت ادراری اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.