نحوه برخورد و تعلیم کودکان

رفتار دوستانه با کودک و همراهی با آن در فعالیت های مختلف باعث می شود رابطه و اعتماد کودک با والدین بهود یابد و فرخانومد مشکلات و خوهسته های خود را آسوده تر بیان کند و پدر و مادر با راهنمایی خود نقش موثری در تربیت فرخانومد ایفا نمایند.

روانپزشک با اشاره به اینکه برخی کارها سبب می‌شود، والدین در جریان افکار و نظرات فرخانومد خود قرار گیرند، گفت: خشم، یأس‌، عصبانیت و خشونت کودکان هم به روش‌های مختلفی قابل شناسایی هست.
به نقل بلاغ، مهدی قاسمی در ارتباط با راهکار شناسایی مشکلات روانشناختی کودک توسط والدین جهت اقدام به موقع برای رفع آن اظهارداشت: درصورتی که والدین قبل از خواب با فرخانومدشان صحبت کنند یا برایش قصه‌ای تعریف کنند، می‌توانند درباره‌ مشکلات کودک آگاهی یابند. قصه‌ها یا کتاب‌های مصوری که دعوا یا کشمکشی را به تصویر می‌کشند، برای این منظور معقول‌اند.

وی افزود: کودک در اکثر مواقع خودش را با یکی از شخصیت‌های خاص دهستان مقایسه و از او طرف‌داری می‌کند. آن تایم والدین می‌توانند درباره‌ی خوهسته‌ها و آرزوهای فرخانومدشان به هشداراتی دست یابید.

این روانپزشک گفت: شاید کودک خودش را به جای یکی از شخصیت‌های آرام دهستان بگذارد. در این صورت ممکن هست به میلِ خود رفتارهای خشن و پرخاشگرانه‌اش را کاهش کند. والدین حتی می‌توانند به فرخانومدشان اجازه دهند تا موضوع دهستان را خودش تعیین کند. شاید او بخواهد قهرمان باانجام گرفت و به این وسیله نشان دهد که آیا می‌تواند خشونتش را به شکل یک رفتار مسئولانه تغییر دهد؟

قاسمی بیان داشت:حتی ترس‌های کودکان هم با هستفاده از دهستان‌ها، کتاب‌های مصور و قصه‌ها آشکار می‌شوند. گفت‌وگویی که بین والدین و فرخانومدان انجام می‌شود و کودک در جریان آن افکار، نظرات و آرزوهای پنهانی‌اش را می‌گوید، زیاد از هر چیز تعیین‌کننده هست.

وی عنوان کـــرد: خشم، یأس‌ و دلسردی، عصبانیت و خشونت هم به روش گیم شناسایی می شوند. کودکان خشن و پرخاشگر اغلب در درک و پذیرش احساسات خود مشکل دارند. در گیم‌هایی که در ادامه می‌آیند، بچه‌ها می‌توانند بدون احساس ترس یا گناه این مسئله را امتحان کنند. آنان با این کار نخستین گام را برای درکِ احساسات دیگران و غلبه بر خشونت خویش برمی‌دارند.

این روانپزشک با بیان اینکه والدین باید پس از انجام هر گیم‌، درباره‌ تجربیات و احساساتی که بچه‌ها موقع انجام گیم داشتند، صحبت کنند، عنوان کـــرد: زمانی که کودکان نمایش گیم می‌کنند و به جای نقش اصلی دهستان حرف می‌خانومند، به آن‌ها توجه کنید. آن‌ها در این حالت ترس‌هایی را به زبان می‌آورند که در شرایطی غیر از این، درباره‌ آن‌ها حرفی نمی‌خانومند.

منبع/بلاغ نیوز

نوشته نحوه برخورد و تعلیم کودکان اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.