پاسخ به عذرخواهی در انگلیسی

در پاسخ به عذرخواهی در انگلیسی چه میتوان گفت؟

.
وقتی که خطایی از فردی سر زده و شما از او ناراحت هستید و او از شما عذرخواهی میکنه، میتوانید از عبارتهای زیر در پاسخ استفاده کنید.
.
No apology necessary.
نیازی به عذرخواهی نیست
.
I'm sorry too.
من هم متاسفم
.
That's all right.
روبراهه/ مشکلی نیست
.

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.