پدر و مادر و فرخانومدان دانش آموز

همراهی والدین هدایت تحصیلی مطالعه درس محیط مدرسه سال تحصیلی

برخورد منطقی و عاطفی با کودک در زمان های حساس و شکست فرخانومد در مقاطع مختلف مانند کسب نمره بد در مدرسه باعث می شود فرخانومد ما با اتکا به اعتماد والدین و تلاش افزایش به موفقیت تحصیلی برسد و خطاهای گذشته خود را جبران کند.
هیچ اشکالی ندارد در طول سال، گاهی به بچه هایتان اجازه دهید مدرسه نروند؛ مثلاً یک بار صبحی که خیلی خسته اند و یک بار هم زمانی که امتحان کلاسی دارند و درس شان را نخوانده اند. باور کنید آسیب اضطرابی که متحمل می شوند، افزایش از نرفتن شان به مدرسه هست؛ به صورت حتم که قرار نیست این پیشنهاد به یک رویه دائمی تبدیل شود.

با آغاز سال تحصیلی، بی معقولت نیست بدون هیچ مقدمه ای، تعداد پیشنهاد را با پدر و مادرها در میان بگذاریم:

 

۱ – بهترین راه برای درس خوان و حیاتی تر از آن، کتاب خوان انجام گرفتن فرخانومدان تان این هست که خودتان هم کتاب بخوانید.

همه مطالعات روانشناسی و حتی تجربیات فردی نشان می دهند که کودکان افزایش از رفتارهای شما الگوبرداری می کنند تا از حرف ها و امر و نهی های شما.

 

حتی اگر اهل مطالعه نیستید، می توانید کتابی را در دست بگیرید و تظاهر به مطالعه کنید. این کار به ویژه برای کودکان پیش دبستانی زیاد اثرگذار هست.

 

۲ – از باورهای قدیمی دست بکشید. زمانی پایان خوشبختی فرخانومدان در این تعریف می انجام گرفت که حتما به دانشگاه بروند و سپس با مدرکی که می گیرند، در یک جای نیکو هستخدام شوند.

 

اما امروز این الگو دیگر پاسخ نمی دهد. نخستاً دانشگاه رفتن زیاد آسان تر از قبل انجام گرفته و ثانیاً دانشگاه تضمین کننده فردا نیست.

زیادی از افراد موفق در ایران و جهان، یا دانشگاه نرفته اند، یا دانشگاه را رها کـــرده اند یا در شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی شان فعالیت کـــرده اند.

 

در فردا نیز اهمیت دانشگاه باز هم کاهش خواهد انجام گرفت؛ زیاد کاهش از آنی فکرش را بکنید. هستخدام ها و کارآفرینی ها، نه بر پایه مدرک تحصیلی که بر اساس مهارت های فردی خواهد بود کما این که هم اکنون نیز در بخش خصوصی، چنین روندی وجود دارد

 

با این الگوی فکری، دیگر به بچه هایتان برای کسب نمرات بالا فشار نیاورید؛ فردا بچه هایتان الزاماً از میان نمره های بالا نمی گذرد. بگذارید آنها در حد توان خود درس بخوانند و نمره بگیرند. در عوض آنها را با خانومدگی واقعی و مهارت های کاربردی افزایش آشنا کنید.

 

۳ – به جای فشار بر روی بچه ها برای کسب نمرات بهتر، آنها را به کوشش افزایش تشویق کنید: “پسرم! دخترم! همین اندازه که می بینم تلاش می کنی برایم ارزشمند هست. تو تلاشت را بکن، بعد از آن دیگر حیاتی نیست چه نمره ای می گیری.”

فرخانومد شما نباید احساس کند دوشت داشته انجام گرفتنش، تابعی از نمراتی هست که در مدرسه می گیرد.

 

۴ – اگر فرخانومدتان در امتحانی مثلاً ۱۲ (یا حتی نمره کاهش)گرفت، این ادبیات پیشنهاد می شود:

خب! تو در ۱۲ بخش عملکـــرد نیکوی داشتی؛ آفرین. آن ۸ نمره ای که نگرفتی، دارند با تو حرف می خانومند که نقطه ضعف کارت کجهست. بهتر هست، روی این بخش ها افزایش کار کنی؛ چه نیکو انجام گرفت که ۱۲ گرفتی و فهمیدیم گیر کار کجهست؟ من هم در دوران دانش آموزی گاهی نمرات پایین می گرفتم؛ اشکالی ندارد.

همراهی والدین هدایت تحصیلی مطالعه درس محیط مدرسه سال تحصیلی

 

۵ – بچه ها را هرگز و هرگز و هرگز با دیگران مقایسه نکنید. این کار تزریق سم در روح آنههست.

بچه ها را با خودشان مقایسه کنید: “تو نسبت به قبل، تلاش کاهشی داشتی، یا افزایش تلاش کـــردی.”

 

۶ – هیچ اشکالی ندارد در طول سال، گاهی به بچه هایتان اجازه دهید مدرسه نروند؛ مثلاً یک بار صبحی که خیلی خسته اند و یک بار هم زمانی که امتحان کلاسی دارند و درس شان را نخوانده اند. باور کنید آسیب اضطرابی که متحمل می شوند، افزایش از نرفتن شان به مدرسه هست؛ به صورت حتم که قرار نیست این پیشنهاد به یک رویه دائمی تبدیل شود. نکته حیاتی این هست که آنها باید با شما احساس راختی کنند، حتی در نرفتن به مدرسه.

 

۷ – در انجمن نخستیا و مربیان مصوب کنید که از معلمان، به ویژه در مقطع ابتدایی خوهسته شود تا حد امکان از دادن تکلیف شب خودداری کنند یا به حداقل بسنده کنند. همچنین برای روزهای تعطیل تکلیف ندهند. کودکان در ساعات غیر مدرسه، باید افزایش گیم کنند یا به ارتباطات خانوادگی و اجتماعی بپرداخانومد تا تکرار آنچه در مدرسه آموخته اند.

 

۸ – کیف بچه ها را تا حد امکان سبک کنید. حتی اگر لازم باانجام گرفت، کتاب های قطور را به دو یا سه قسمت تقسیم و جدا جدا سیمی کنید. به ستون فقرات بچه ها رحم کنید.

 

۹ – بچه ها به ویژه در فصل های مدرسه، افزایش تحت فشار هستند؛ بنابر این به همدلی و همراهی والدین نیاز افزایشی دارند تا هسترس های مدرسه را تخلیه کنند. برایشان تایم بگذارید، حرف بخانومید، شوخی کنید و گاهی با هم بیرون بروید. بچه ها باید بدانند که شما پناهگاه شان هستید.

 

۱۰ – و حیاتی از همه: کودکی و نوجوانی، شادترین دوران خانومدگی هر انسان هست که دیگر تکرار نمی شود؛ هر کاری که می کنید، ملاک تان این باانجام گرفت که شادی کودکی و نوجوانی را تباه نکنید. این نقل کرد، به معنای ولنگاری تربیتی نیست؛ اتفاقاً تأکید بر تربیت اصولی کودکان و نوجوانان هست زیرا تربیتی که شادی را از دوران کودکی و نوجوانی بزداید، اساساً تربیت نیست، بلکه نابودی امروز و فردای آنههست.

 

منبع/نصف جهان

نوشته پدر و مادر و فرخانومدان دانش آموز اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.