پیامدهای مخرب شکست عشقی برای سلامتی

شکست عشقی دوری جدایی تنش روانی افسردگی احساس غم و تنهایی احساس تنهایی

شکست عشقی تاب و تحمل افراد را کاهش میدهد و موجب بروز تنش های روانی در رفتارهای آن ها می شود. خانومدگی این افراد را درگیر کـــرده و باعث ایجاد احساس تنهایی و افسردگی در  آنها خواهد انجام گرفت. تحمل جدایی آسیب های روحی و روانی فراوانی دربردارد و می تواند در بی اشتهایی و ترشح هورمون های بدن این افراد نیز تاثیرگذار باانجام گرفت.

عشق باعث آسیب پذیر انجام گرفتن می شود اما شکست عشقی و جدایی عذاب آور هستند – حتی فراتر از احساسات. محققان می گویند اگر دچار یک جدایی زیاد احساسی انجام گرفته اید سیستم ایمنی بدنتان ممکن هست ضربه سنگینی بخورد.

جدایی از کسی که دوستش دارید باعث می شود احساس غم و تنهایی کنید، حتی اگر خودتان خوهسته باشید. زمان آسیب ها را التیام می بخانجام گرفت و افراد مجدد ریکاوری می شوند اما دوره زمانی گیمابی به این بستگی دارد که فرد تا چه اندازه درگیر افکار مرتبط با کسی که از او جدا انجام گرفته باقی بماند.

تحقیقات نشان داده پریشانی حاصل از جدایی می تواند خود را به صورت خشم یا ضعف نشان دهد اما در هر دو حالت این افکار با احساس تنهایی، افسردگی و ضعیف انجام گرفتن سیستم ایمنی بدن همراه خواهند بود.

احتمالا هورمون های هسترس مقصر اصلی هستند. سلول های ایمنی بدن حاوی گیرنده هایی هستند که به زیادی از هورمون ها واکنش نشان می دهند از جمله بعضی که با هسترس، افسردگی و دیگر پاسخ های هیجانی حاصل از شکست در ارتباط هستند.

اگر ناآسودهی حاصل از جدایی باعث شود سطح هورمون های هسترستان برای هفته ها و یا حتی ماه ها بالا بماند این می تواند منجر به التهاب شود – و همچنین تغییر در میکروبیوم روده – که در نتیجه ایمنی بدنتان در برابر پاتوژن های مرتبط با بیماری کاهش می یابد. این تغییرات همچنین می توانند احساس درد ناشی از مشکلاتی مانند آرتریت را تانجام گرفتید کنند.

موضوع اصلی تنش روانی هست. بعد از جدایی غم و اندوهتان هرچه افزایش باانجام گرفت و این احساسات هرچه افزایش طول بکانجام گرفت ضربه ای که سیستم ایمنی تان می خورد نیز انجام گرفتیدتر هست.

شکست عشقی دوری جدایی تنش روانی افسردگی احساس غم و تنهایی احساس تنهایی

بعد از ماه ها و یا حتی سالها رابطه شما و شریکتان ممکن هست به انجام گرفتت از نظر احساسی و یا حتی بیولوژیکی با هم مرتبط انجام گرفته باشید. مغز و بدنتان به انجام گرفتت عادت کـــرده که او متداوم کنارتان باانجام گرفت و در نتیجه همین که او را از دست می دهید خواب، اشتها و حتی تنظیم دمای بدنتان ممکن هست دچار اختلال شوند. درست مانند سیاره ای که از مدارش خارج انجام گرفته باانجام گرفت شما نیز بعد از جدایی تعادل قبل را ( تا مدتی ) نخواهید داشت.

از سوی دیگر کسانی که بعد از جدایی احساس خلاص انجام گرفتن یا شادی دارند بعید هست شاهد تاثیرات منفی روی سیستم ایمنی باشند.

برای اینکه خود را از پایان این جآسوده های بعد از جدایی محافظت کنید سعی کنید از سر خود بیرون بیایید و وارد شرایط اجتماعی شوید که شما را با دوستان نزدیک و خانواده مرتبط می کند. افرادی که زمان افزایشی را با دیگران می گذرانند، اجتماعی تر هستند و کسانی که با عزیزانشان مکالمات افزایشی دارند کاهش در خطر آسیب سیستم ایمنی بدن قرار دارند.

داشتن روابط بین فردی نیکو از دیگر روابط نیز می تواند به بهبود فرد پس از جدایی کمک کند. حمایت اجتماعی برای سلامت و عملکـــرد ایمنی در هر زمانی زیاد حیاتی هست اما تایمی کسی شریکش را از دست می دهد اهمیت آن افزایش می شود.

مجدد پیدا کـــردن خود – تعریف خود مانند همان کسی که قبل از شروع رابطه بودید – نیز نیاز به کمک دارد.

می توانید به سراغ فعالیتی بروید که قبل از رابطه برایتان چذاب بود. به صورت کلی باید موفق به درگیر کـــردن ذهن با دیگر مسائل شوید تا از غم و حس تنهایی تان کهسته شود. درست هست از دست دادن حس بدی دارد اما خانومدگی در جریان هست و نباید اجازه دهید سلامتی تان قربانی شود.

به خود زمان دهید و بگذارید به مرور مجدد توانایی ارتباط برقرار کـــردن با خانواده و دوستان را به دست بیاورید پس از این مجدد سیستم ایمنی بدن به بهترین حالت خود باز می گردد.

نویسنده: مارخام هید

سایت دکتر کرمانی

نوشته پیامدهای مخرب شکست عشقی برای سلامتی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.