۴ اصل حیاتی برای رسیدن به خوشبختی

رسیدن به خوشبختی آرزوی همه ما انسانههست. در این بخش به ۴ اصل حیاتی و تاثیرگذار برای رسیدن به خوشبختی اشاره کـــرده ایم. قبل از انتخاب همسر نیز باید این نکات حیاتی را در نظر داشته باشید تا خانومدگی موفقی داشته باشید.

زیادی از افرادی که در سن ازدواج قرار دارند تصور می کنند نخستین پله در این راه عاشق انجام گرفتن هست. به تعبیری نخست عاشق می شوند بعد ازدواج شکل می گیرد. اما صرف این امر برای یک ازدواج موفق کفایت نمی کند و یقینا پله های دیگری قبل از آن وجود دارد که اگر درست پیموده شود، راه رسیدن به پله عشق را آسان تر می کند.

آقا پسر و دختر خانمي که در فکر ازدواج هستيد و در ذهن تان، بارها و بارها خانومدگي مشترکي مانند ليلي و مجنون ساخته ايد بايد بدانيد که نخستين و حیاتی ترين قدم براي خوشبختي در خانومدگي مشترک، انتخاب صحيح و اصولي همسر هست. اینکه پسر، بتوانند ملکه نیکوی ها را انتخاب کند و دختر هم بتوانند شاهزاده سوار بر اسب سفید را به عنوان همسر خود برگزیند، اگر در مرحله نخست که همان خوهستگاری و آشنایی ملکه و شاهزاده هست درست صورت نگیرد چه بسا که بعد از مدت زمان کوتاهی دختر به جادوگر زشت و پسر به جلاد و خانومدانبان تبدیل شوند.

در ابتدای امر انتخاب همسر۴ میم زیاد حیاتی هست. اگر این چهار رکن به موقع و درست انجام شود همانند دنباله میم راه صاف و مستقیمی را در پی خواهد داشت.

افراد در جلسات خوهستگاري تا حدي که اسلام اجازه داده هست بايد مشخصات ظاهري و رفتاري طرف مقابل را ببينند و بپسندند.

ميم نخست: مشاهده

مشاهده يعني اين که براي انتخاب همسر نیکو مشاهده کنيد، ظاهر و قيافه طرف مقابل را بررسي کنيد، شکل و حرکات، شيوه گفتار و رفتار ظاهري او را به عنوان شرط نخست بپذيريد زيرا بارها ديده ام و شنيده ام که خانوم و شوهري جوان به مرکز مشاوره اي مراجعه کـــرده اند و به طور مثال شوهري بعد از تعدادين ماه خانومدگي مشترک نقل کرد هست: من خانوم قد بلند مي خوهستم و خانمم قدش کوتاه هست يا اندازه بيني و فرم دندان هاي او مطابق سليقه من نيست يا خانمي نقل کرد هست که شوهرم نمي تواند در جمع صحبت کند، نیکو لباس نمي پوانجام گرفت و از اين قبيل نظرها، بنابراين افراد در جلسات خوهستگاري تا حدي که اسلام اجازه داده هست بايد مشخصات ظاهري و رفتاري طرف مقابل را ببينند و بپسندند.

ميم دوم: مصاحبه

مصاحبه يعني اين که ۲ نفر بايد نیکو با هم صحبت کنند و درباره نکات مثبت و منفي يکديگر و مسائل حیاتیي که در تاريخچه خانومدگي هر کدام وجود دارد، از يکديگر سوال کنند. بيماري هاي خاص، محل سکونت، آينده و اين که مي خواهند کار کنند يا شغل شان چه باانجام گرفت، نحوه تربيت فرخانومدان و درباره مسائل ديگري که ممکن هست پيش بيايد صحبت کنند و در تعدادين جلسه خوهستگاري و با هشدار و نظارت خانواده ها، دختر و پسر با هم ديدار و گفت و گو داشته باشند تا نسبت به هم شناخت بيشتري پيدا کنند.

ميم سوم: مکاشفه

مکاشفه يعني دختر يا پسر به قصد تحقيق و بررسي از خانومدگي اجتماعي طرف مقابل پرسش کنند از مدرسه، محل کار، محل سکونت، دانشگاه و … تا ببينند وجهه اجتماعي او چگونه هست. برخوردش با آقام در اجتماع چطوري هست مثلا فردي که با هيچ فردي ارتباط ندارد و دوست صميمي هم ندارد شايد دچار بدبيني باانجام گرفت يا اختلالات ديگر که بهتر هست همان ابتدا با پرسيدن از افراد مختلف چهره اجتماعي او بهتر شناخته شود.

مسلم هست؛ از خوهستگار! اما این که چه چیزهایی را درباره خوهستگار باید بدانید، نکته حیاتیی هست که خیلی‌ها ساده از کنار آن می‌گذرند. با این توجیه که: شناخت تکمیل زیر یک سقف به دست می‌آید. اما واقعیت این هست که بخش حیاتیی از شناخت مربوط به همین پرس و جوههست. شما درباره این ویژگی‌ها باید از اطرافیان عروس خانم یا جناب آقا داماد پرس و جو کنید: الف) خانواده، ب)رفتار فردی و اجتماعی، ج)دوستان، د) مسئولیت‌پذیری ه)رعایت حقوق دیگران، و)اعتقادات مذهبی، ز)توانایی‌های او.

بررسي خصوصيات خويشاوندان: برخي ويژگي ها و صفات مانند شرافت خانوادگي در يک فاميل و خانواده، گسترده و همگاني هست . اين معيار، راهنما و راهگشاي نیکوي در امر تحقيق هست. مي توان با بررسي ويژگي هاي خويشان به اين نتيجه رسيد که اين صفت در فرد مورد نظر نيز وجود دارد يا نه.

تحقيق از آشنايان: بستگان شخص از روحيات، اخلاق و کـــردار او بارویدادند. مي توان درباره فرد مورد نظر از آنان تحقيق کـــرد. به صورت حتم بايد متوجه بود که خويشان، مصلحت انديشي نکنند.

تحقيق از دوستان: دوستان نزديک فرد ـ که مدتي با او در تماس و معاشرت و دوستي بوده اند ـ موارد نیکوي براي تحقيق اند به اين دليل که دوستي محصول همرنگي و تفاهم هست. معمولا ًافراد درستکار و صالح با افراد ناشايست و بي بندوبار و ولگرد طرح دوستي نمي ريخانومد. در واقع دوستان هر فردي تا حدي منتصویر کننده روحيات او هستند.

تحقيق از محل کار يا تحصيل: اين افراد ممکن هست مطالبي درباره شخص مورد نظر بدانند که حتي خويشان و دوستان نزديک او ندانند. اين روش تحقيق از ۲ روش پيش بهتر هست. از اين طريق ما قادر به شناخت فرد در زمينه هايي هستيم مانند: نحوه برخورد او با ارباب رجوع، نحوه مراوده با همکاران، همکاري و سازش با ديگران و پايبندي به اعتقادات ديني.

تحقيق از همسايگان: با تحقيق در محل کار و تحصيل مي توان به شناختي از فرد و روحيات او دست يافت، اما با تحقيق در محل خانومدگاني او، امکان شناخت خانواده وي نيز ميسر مي شود.

ميم چهارم: مشاوره

بايد پذيرفت که امروزه ديگر اهميت مشورت کـــردن و مشاوره هاي قبل از ازدواج بر هيچ فردي پنهان نيست. علاوه بر مشورت با بزرگ ترها و هستفاده از تجربه آن ها بايد بدانيد که در جلسات مشاوره بر اساس تخصص، تبحر و تجربه مشاور ۲ نفر با هم مقايسه مي شوند تا مشخص شود ميان شان تا چه حد و چه ميزان سازگاري وجود دارد و تناسب خانومدگي اين ۲ با هم چقدر هست و بر همين اساس هر ۲ مورد سنجش مشاور قرار مي گيرند و چون مشاور يک فرد بي طرف هست مي توان روي اظهار نظر او حساب کـــرد و تاييد يا عدم تاييد او را به حساب مخالفت هاي بي جاي بعضي اطرافيان نگذاشت.

منابع: سایت تبیان

نوشته ۴ اصل حیاتی برای رسیدن به خوشبختی اولین بار در پرتال تعاون پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.